توسعه بیمه های زندگی و کشاورزی

توسعه بیمه های زندگی و کشاورزی در کشور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بیمه مرکزی موتور محرکه صنعت بیمه در کشور است ، تاکید کرد : توسعه بیمه های زندگی و کشاورزی و همچنین توسعه نیروی انسانی متخصص از اولویت های اصلی صنعت بیمه است.به گزارش بینا، سید محمد کریمی…