بیمه پزشکان و پیراپزشکان

  • تاریخ انتشار : 2019/05/11
  • دسته بندی :
  • نظرات : 0

 

بیمه پزشکان و پیراپزشکان

بیمه پزشکان و پیراپزشکان

بیمه پزشکان و پیرا پزشکان

در بیمه پزشکان ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که در بیمه پزشکان و پیراپزشکان اگر در اثر خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فـوت شوند تحت پوشش قرار می دهد.
در بیمه پزشکان کلیه دعـاوی بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشکان و پیراپزشکان می تواند به مدت شش سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد.

به شرط  آن که معالجه یا عمل جـراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعـاوی حقوقی علیه پـزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیـمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشـک با آن روبــروست. چنانـــکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسـارات مـادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کند.

به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی مـوجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبـق قـانون مسئـول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.

موارد زیر در بیمه پزشکان قابل توجه است:

بیمه گر علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.

در صورتیکه پزشک از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی نوع دیه طبق قانون دیات می باشد.

از موارد قابل توجه در بیمه پزشکان، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.

 برای دیدن فیلم بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان کلیک کنید

دانلود فرم پیشنهاد:

مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

 

 

انواع بیمه مسئولیت

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.