بیمه مسافرتی

Travel insurance

بیمه مسافرتی برای همه مسافران چه مسافران خارجی که وارد کشور می شوند چه مسافران ایرانی که به خارج سفر می کنند کاربرد دارد. با توجه به اینکه هر مسافری همواره با شرایط جدید آب و هوایی و زبانی و همچنین فضاهای جدید جغرافیایی کشور مقصد مواجه خواهد شد،بنابراین احتمال بروز بیماری ، حوادث غیر قابل پیش بینی و در نتیجه نیاز به مداوا و درمان عمیقا احساس می گردد. در این شرایط بیمه مسافرتی می تواند راه حل مناسبی باشد.این بیمه نامه کلیه هزینه های درمانی و بیمارستانی ،جراحی، پانسمان، انواع آزمایشات پزشکی ،هزینه اتاق عمل ، انتقال به بیمارستان ،دارو و ویزیت پزشک ، دندانپزشکی و حوادث دیگری که در بیمه نامه قید گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد.