بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

  • تاریخ انتشار : 2019/05/11
  • دسته بندی :
  • نظرات : 0

بیمه مسئولیتبیمه مسئولیت مهندسین ناظر

مهندس ناظر و محاسب

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است. بر اساس بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب ، مسئولیت حرفه‌ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه ‌و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.

نکات مهم قبل از خرید بیمه مسئولیت مهندس ناظر و محاسب :

شروط بیمه نامه شامل :
۱ – خسارات بدنی و مالی ناشی از مسئولیت‏های صاحبکار و پیمانکار تحت پوشش این بیمه نامه نمی‏باشد .
۲ – خسارت ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی وارد به ساختمان مورد نظارت که بیمه گزار مسئول جبران آن نیست ، مشمول این بیمه نامه نمی‏باشد.
۳ – جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری تحت پوشش این بیمه نامه نمی‏باشد .
۴ – خسارت براساس نظر کارشناس بیمه‏ گر تعیین و پرداخت می‏گردد .
۵ – پرداخت غرامات جانی بدون رأی دادگاه ( مشروط به ارایه مدارک و مستندات مبنی بر تعیین درصد تقصیر از مبادی ذیربط و گواهی پزشک قانونی ) قابل رسیدگی می‏باشد و در صورت عدم توافق رأی مراجع ذیصلاح الزامی است .
۶ – تعهد بیمه‏ گر هر پروانه ساختمان یک سال بوده و پس از انقضای این مدت مسئولیت بیمه‏گزار به مدت ۵ سال در رابطه با پروژه مورد نظارت تحت پوشش  بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب قرار می‏گیرد مشروط برآنکه از ابتدا تحت پوشش این بیمه بوده و در طول اعتبار این قرارداد نیز دارای اعتبار باشد .

فرانشیز در بیمه مسئولیت مهندسین :

فرانشیز صرفاً درخصوص خسارت مالی و تا میزان ۱۰% درج گردد.
چنانچه درخصوص فرانشیز هزینه های پزشکی یا غرامت هیچ درصدی درج نگردد که منظور فرانشیز صفر% در خصوص هزینه های پزشکی یا غرامت
می باشد.
  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.