بیمه مسئولیت آتش سوزی

  • تاریخ انتشار : 2019/05/11
  • دسته بندی :
  • نظرات : 0

بیمه مسئولیت آتش سوزی

با خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی ، مسئولیت بیمه‌گذار در قبال خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش‌سوزی و ترکیدگی لوله آب به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه و همچنین هزینه‌های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز تا 20% سرمایه مالی بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

در واقع این بیمه نامه مکمل بیمه‌نامه آتش‌سوزی است و لازمه خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی آن است که بیمه گذار قبلا یا همزمان برای محل مورد بیمه ، بیمه نامه آتش سوزی تهیه کرده باشد تا بدین صورت ریسک و پوشش محل ، مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه های ایمنی به بیمه گذار اعلام شده باشد.

در صورتیکه با خرید بیمه آتش سوزی محل مورد بیمه شامل خطر ترکیدگی لوله آب باشد، می توان پوشش مسئولیت ناشی از ترکیدگی لوله آب را نیز به این بیمه نامه اضافه نمود.

نرخ حق بیمه این بیمه نامه برای سرمایه مالی نصف خطرات اصلی بیمه آتش سوزی می باشد

علاوه بر مدیران ساختمان های مسکونی،اداری و تجاری این بیمه نامه توسط مدیران پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت خریداری می شود. جایگاه های سوخت ریسک بالایی به دلیل باز بودن محیط پمپ بنزین یا گاز در آتش سوزی دارند. زیرا با توجه به قابلیت احتراق بالا در این فعالیت خسارت با سرعت زیاد و سهولت گسترش می یابد و خسارت ناشی از توسعه و سرایت حریق به ماشین های موجود در جایگاه و ساختمان های مجاور بیش از خسارت وارد به اموال شخص بیمه گذار خواهد بود.

بیمه مسئولیت آتش سوزی تفاوت بیمه آتش سوزی و بیمه مسئولیت آتش سوزی چیست؟

با خرید بیمه آتش سوزی خسارت های وارده به مورد بیمه (محل مورد بیمه) در صورت بروز خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار، ترکیدگی لوله آب  و غیره تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد ولی چنانچه در آتش سوزی اتفاق بیفتد علاوه بر خسارتهای وارده به محل مورد بیمه همسایگان و ساختمان ها و اموال مجاور نیز آسیب خواهند دید که این بخش توسط بیمه آتش سوزی پوشش نخواهد داشت و با خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی می توان خسارت های وارد به اموال و جان ساختمان های مجاور را تحت پوشش قرار داد.

نکته مهم :  در صورت سرایت آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب به ساختمان های مجاور مقصر حادثه مالک جایی است که منشا آتش سوزی از آنجا آغاز شده است و باید خسارات وارده جانی و مالی را جبران نماید.

دانلود فرم پیشنهاد:

فرم پیشنهاد مسئولیت آتش سوزی

انواع بیمه مسئولیت

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.