بیمه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

  • تاریخ انتشار : 2019/05/08
  • دسته بندی :
  • نظرات : 0

بیمه تضمین ساختبیمه تضمین کیفیت ساختمان                                                       

بیمه تضمین کیفیت ساختمان : بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، باید توسط مجریان ذیصلاح صورت پذیرد. از این رو مجریان در زمینه اجرا دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قرار با مالکان ساختمان اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه های مصوب برعهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرا اعم از کیفیت و کمیت به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

شهردادری جهت صدور پروانه ساختمان موظف است نام و مشخصات مجری واجدشرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده را در پروانه قید نماید. مالکانی که خود دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

بنابراین برخی از وظایف اصلی مجریان ازقبیل رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه، بررسی کلیه نقشه ها، استفاده از مصالح مناسب می باشد همچنین پس ازپایان کارنسبت به تهیه نقشه ها همان صورتی که اجرا شده اعم ازمعماری، سازه ای تاسیساتی و مانند آن اقدام نماید.

یکی دیگر از اصلی ترین وظایف مجری، نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می سازد،براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایدو مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک، مالکان و یا بهره بردارکنندگان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته می شود. بر اساس ضوابط و مقرارت زیر می باشد:

مدت بیمه تضمین کیفیت ساختمان

از شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحبکار براساس شرایط ذیل آغاز می گردد:

الف) سازه های ساختمان شامل پی،اسکلت،سقف و سفتکاری،حداقل ده سال

ب)نمای ساختمان،حداقل پنج سال

ت)عایق های رطوبتی ساختمان،حداقل پنج سال

ث)تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برق،آسانسورها،حداقل 3 سال

صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان در کمترین زمان ممکن حتی به صورت غیر حضوری

(واحد مشاوره تخصصی و صدور و پیگیری خسارات)

Email: info@6267.ir

شماره تماس:  02188536405   ، 02188536381 ، 02188742535     

فکس : 02189773050

صفحه اصلی

دانلود فرم پیشنهاد:

(تضمین کیفیت ساختمان )عیوب پنهان ساختمان

 

 

انواع بیمه مهندسی و تمام خطر

آپارات نمایندگی بیمه ایران

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.