بیمه بیمارستان

  • تاریخ انتشار : 2019/05/11
  • دسته بندی :
  • نظرات : 0

بیمه مدیر بیمارستانبیمه بیمارستان یا بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها

    بیمه بیمارستان و درمانگاه ها و کلینیک ها دومین طرح بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئـولیت حرفه‌ای پزشکان است که در واقع این بیمه در جهت تأمین هرچه گسترده‌تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است.

موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت است از جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران، ذوی‌الحـقوق آنها و سایر اشــخاص ثالــث در محـدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

در بیمه بیمارستان  ادعای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآئی، فقـدان و نقـائص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، تغذیه نادرست در مـدت معالجه مداوا، جراحی و دوران بستـری بیـمار که منجر به خسـارت بدنـی به بیـماران و اشخاص ثالث (مراجعان، عیادت کنندگان و …) گردد، تـحت پوشش این بیمه نامه می‌باشد.

حدود تعهدات بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی متناسب با قوانین موضوعه کشـور و بدون محدودیت در بیمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولان فنی بیمارستانها، درمانـگاهها و کلینیـکهای سراسر کشور می‌توانند پس از تکمیل پرسشـنامه و پرداخت حق بیمـه متعلقه نسبت به اخذ بیمه بیمارستان از شرکت سهامی بیمـه ایران اقــدام نمایند.

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان ارائه دهنده و بنـیانگذار انواع بیمه نامه‌های حرفــه‌ای برای جامعه پـزشکی کشور آماده بررسی سایر پیشنهادهای بیمه‌ای از سوی جامعه محترم پزشکی کشور می‌باشد.

لازم به ذکر است این بیمه نامه مسـئولیت مسئـولین فنی مراکز درمانی را فقط بعنوان مسئـول فنـی مرکز تحت پوشـش قرار میدهد و خرید آن به تنهایی مسـئولیت پزشـکان و پیراپزشکان شاغل در آن مرکز درمانی را پوشش نمیدهد و حتماً باید کلیه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در آن بیمارستان برای خود بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را نیز خریداری نمایند تا اشتباه و قصور شخصی آنان را تحت پوشش قرار دهد و این دو بیمه نامه (بیمارستان ، مسئولیت پزشکان) مکمل همدیگر هستند.

فرم پیشنهاد مدیر فنی بیمارستان

انواع بیمه مسئولیت

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.