بیمه الکترونیک

  بیمه الکترونیک یا تجهیزات الکترونیک کلیه تجهیزات و دستگاههایی که ارزش قطعات الکتریکی و الکترونیکی آن از ارزش قطعات مکانیکی بیشتر باشد که در رشته های مختلف صنعت ، پزشکی ، تجارت و خدمات مختلف مورد استفاده می گردد تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند. موارد تحت پوشش بیمه الکترونیک بیمه E.E: –…

بیمه فساد کالا در سردخانه

هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت وارد به تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از…

عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

موضوع مورد بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits) مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید که شامل هزینه های جاری، حقوق…

بیمه سازه های تکمیل شده

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه  تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری می تواند تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده بیمه ایران قرار گیرد . مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره بدنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را…

بیمه شکست ماشین آلات MB

بیمه شکست ماشین آلات تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرارگیرند در زمان بهره برداری می تواند تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات قرار گیرد . مدت این بیمه نامه یکسال می باشد که بنا به درخواست بیمه گزار امکان تمدید آن خواهد بود .…

ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران

این نوع بیمه نامه ، تجهیزات وماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) را در طول مدت به کارگیری آنها در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی پوشش می دهد. مدت این بیمه بطور معمول یک ساله می باشد مگر همراه با بیمه نامه مقاطعه کاری و نصب تحت پوشش قرار گرفته باشد که در…

بیمه تضمین کیفیت ساختمان (عیوب اساسی و پنهان ساختمان) LDB

بیمه تضمین کیفیت ساختمان                                                        براساس آیین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان یا مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، باید توسط مجریان ذیصلاح صورت پذیرد.ازاین رو مجریان…

بیمه تمام خطر پیمانکاران CAR

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه تمام خطر پیمانکاران خسارتهای فیزیکی غیرقابل پیش بینی ناشی از حادثه که در حین اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاههای کوچک و بزرگ صنعتی، کارخانجات، صنایع خودروسازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی…

بیمه تمام خطر نصب EAR

بیمه تمام خطر نصب بیمه تمام خطر نصب پروژه های احداثی تاسیساتی و کارخانجات که ارزش اقلام مورد نصب در آنها بیش از مصالح و کارهای ساختمانی باشد ؛ تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب قرار می گیرد بیمه تمام خطر نصب جنبه های مشترک بسیار زیادی با بیمه تمام خطر مقاطعه کاری دارد،در واقع…

بیمه مهندسی تمام خطر

بیمه مهندسی بیمه مهندسی تمام خطر یک نوع فعالیت بیمه در رشته بیمه های بازرگانی است که اولین بار در انگلستان شروع شد. حدود اواسط قرن نوزدهم استفاده از دیگهای بخار در بخش صنعت در انگلستان باعث بروز انفجارهایی گردید که صدمات و خسارتهای جانی و مالی شدیدی را به اشخاص وارد آورد. تعدادی از…