بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت مهدکودک

بیمه مسئولیت مهدکودک مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک‌ها صادر می‌شود. کلیه مدیران مهدهای کودک به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه نامه خطراتی همچون فوت ،نقص عضو و خسارت مالی را تحت پوشش قرار […]

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

بیمه مسئولیت مهندس ناظر و محاسب بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است. بر اساس بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و […]

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران‌ها‌ و استراحت‌گاه‌های ساحلی صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها خساراتی همچون […]

ادامه مطلب

بیمه بیمارستان

بیمه بیمارستان یا بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها     بیمه بیمارستان و درمانگاه ها و کلینیک ها دومین طرح بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئـولیت حرفه‌ای پزشکان است که در واقع این بیمه در جهت تأمین هرچه گسترده‌تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است. موضوع بیمه نامه مسئولیت […]

ادامه مطلب

بیمه پزشکان و پیراپزشکان

  بیمه پزشکان و پیرا پزشکان در بیمه پزشکان ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که در بیمه پزشکان و پیراپزشکان اگر در اثر خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فـوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه […]

ادامه مطلب

بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران ،کلیه افراد حقیقی و حقوقی ،چنانچه در اثر بی احتیاطی غیر عمد، به جان ، مال ، سلامتی ، آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که بموجب قانون ایجاد گردیده لطمه ای وارد گردد که موجب ضرر مادی یا معنوی شخص دیگری […]

ادامه مطلب