بیمه درمان SOS

بیمه درمان SOS نمایندگی۶۲۶۷ بیمه ایران افتخار دارد، خدمات درمانی شرکت کمک رسان ایران را نیز جهت  ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان خود ارائه نماید. شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده به شماره ۹۱۸۹۱ مورخ ۷۱/۵/۲۱ است. این شرکت فعالیت خود را دو سال قبل از تاریخ فوق در قالب نمایندگی شرکت International…

مزایای بیمه تکمیلی

مزایای بیمه تکمیلی نکته مـهـم قبل از مطالعه این بخش : با توجه به مزایای بیمه تکمیلی و اینکه بیمه تکمیل درمان فقط و الزاما بصورت گروهی می باشد ما به شما پیشنهاد ویژه ای داریم پیشنهاد ویژه بیمه ایران  بطور کلی مزایای پوششی که می تواند در قالب قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی به…