مزایای بیمه آتش سوزی

آیا می دانید حتی دارایی هایی که به نحو مطلوبی مراقبت شوند ، نیز با خطر مواجه هستند؟

بهترین مدیران فقط قادرخواهند بود از دارایی هایشان در برابر خطرات قابل پیش بینی محافظت نمایند.

از طریق خرید بیمه آتش سوزی بار مسئولیت خطرات غیرقابل پیش بینی را بر دوش بیمه  قرار دهید.

بیمه آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی بین شرکت بیمه و فرد حقیقی یا حقوقی که در آن شرکت بیمه  متعهد می گردد در ازای دریافت حق بیمه ، خسارت وارده به اموال منقول و غیر منقول فرد در اثر وقوع خطرات بیمه شده را جبران نماید.

آیا با بیمه آتش سوزی صنعتی آشنایی دارید؟

با بیمه آتش سوزی ، شما می توانید از کلیه اموال و دارایی های واحد صنعتی ،مسکونی و تجاری خود شامل ساختمان ، تاسیسات ، ماشین آلات ، موجودی کالا ،اثاثه و … در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سایر خطرات که تحت عنوان خطرات اضافی بیمه می شوند ، محافظت نمایید.

موضوع این بیمه جبران زیان های مالی است که بر اثروقوع خطرهای بیمه شده به اموال و دارایی های مورد بیمه وارد می شود.بنابراین در بیمه نامه آتش سوزی خسارت های مالی تامین می شود ، نه خسارت های جانی.

آیا می دانید برای پرداخت خسارت های جانی ناشی از آتش سوزی و سایر حوادث در محل کار ، خدمتی دیگر به شماارائه می دهد؟

طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ، کارفرما در قبال خسارت جانی کارکنان و اشخاص ثالث که در حین انجام کار یا به مناسبت آن به ایشان وارد گردد مسئولند ، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که ایجاب می نموده به عمل نیامده است.برای اینکه بتوانید از عهده جبران خسارت های جانی ناشی از آتش سوزی و سایر حوادث در محیط کسب و کار خود برآیید و نگران پرداخت این خسارتها نباشید ، می توانید از بیمه مسئولیت کارفرما در کنار بیمه آتش سوزی صنعتی نیز بهره مند شوید.

آیا می دانید مزایای بیمه آتش سوزی اظهار نامه ای بیمه ایران چیست؟

امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی و صنعتی ، حجم بالای مبادلات ،ورود و خروج کالا به انبارها و همچنین تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنایع و تولیدکنندگان ، نیازبه بیمه نامه ای داشته باشند تابدون نگرانی از پرداخت حق بیمه اضافی از پوشش بیمه ای کامل برخوردار باشند.بیمه نامه اظهارنامه ای که بیمه ایران برای موجودی انبارهای بیمه گذاران خود صادر می کند، این نیاز آنها را به خوبی برطرف می نماید.

در بیمه نامه اظهارنامه ای فرد در اول دوره حداکثر موجودی را که حدس می زند در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبارهایش وجود داشته باشد رابیمه و حق بیمه علی الحسابی را بابت آن پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان موجودی واقعی انبارهایش را کتبا اعلام می نماید. بیمه ایران در پایان دوره بیمه نامه با توجه به  موجودی های  ماهانه اعلام شده توسط فرد ، اقدام به محاسبه حق بیمه قطعی بر مبنای میانگین موجودی نموده و تسویه حساب می نماید.

آیا می دانید در بیمه آتش سوزی با شرایط جایگرینی و بازسازی ، در صورتی که کل دارایی های شما در اثر وقوع حوادث بیمه شده از بین رفته باشد ، برقراری مجدد آن ها به طور کامل امکان پذیرخواهد بود؟

یکی از مشکلاتی که پس از دریافت خسارت برای واحدهای صنعتی پیش می آید ، عدم کفایت مبلغ خسارت دریافتی جهت جایگزین نمودن ماشین آلات و ساختمان های صدمه دیده می باشد که این امر می تواند ناشی از کسر استهلاک در زمان پرداخت خسارت باشد. بیمه نامه با شرایط جایگزینی و بازسازی بیمه ایران که در حقیقت بیمه نو به جای کهنه (با همان شرایط ، ویژگی ها و مارک مشابه ) می باشد. این مشکل را حل نموده است.

در بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی بیمه ایران که برای ماشین آلات و ساختمان های صنعتی صادر می شود ، فرد در زمان بیمه کردن ، ارزش نو و روز آن ها را تعیین و بیمه می نماید . در صورت وقوع خسارت ، بیمه ایران نیز خسارت وارده را بدون کسر استهلاک پرداخت می نماید. بدین ترتیب ، در صورت وقوع حوادث بیمه شده فرد بدون نیاز به پرداخت وجه اضافی و از محل خسارت دریافتی می تواند نسبت به جایگزینی و بارسازی ماشین آلات و ساختمان های خسارت دیده خود اقدام نماید.

پرداخت خسارت برای بازسازی و جایگزینی در اسرع وقت و در مدت زمان قابل قبول ، نمونه ای بارز از ارایه خدمات قابل قبول از سوی بیمه ایران می باشد.

چه کسانی می توانند از بیمه آتش سوزی صنعتی استفاده نمایند؟

کلیه صاحبان صنایع و کالا و همچنین مدیران صنایع می توانند بادر نظر گرفتن کسب و کار خویش از انواع پوشش های بیمه آتش سوزی صنعتی بهره گیرند.

جهت آگاهی هرچه بیشتر از مزایای بیمه آتش سوزی با ما تماس بگیرید.

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.