مهندس ناظر هستم ِ می خوام خودم و ساختمانهای تحت نظارتم و کارگران آنها رو در برابر خطرات جانی و مالی بیمه بکنم. البته میخوام ساختمان های تحت نظارتم بعد از پایان کار در محدوده زمانی ۱ یا ۵ یا ۱۰ سال(دوره بهره برداری) هم در مقابل مسؤلیت های من در این ساختمان ها بیمه باشم.چه نوع بیمه ای مناسب است؟وچند ساله؟

علاوه بر بیمه مسولیت مهندسین ناظر ، بیمه عیوب پنهان ساختمان تهیه فرمایید.

در بیمه نامه های مسولیت حرفه ای پزشکان آیا میتوان بیمه نامه ها را بصورت اقساط نیز صادر نمود یا اینکه باید حتما” نقدی پرداخت شود ؟

دستورالعمل ها مبتنی بر پرداخت نقدی است اما با توجه به اختیارات شعب بیمه با نظر و موافقت واحد اجرایی بصورت اقساطی امکانپذیر است.

اگر پزشکی که مدرک تخصصی لازم را دارد در تهران کار کند ولی پروانه مطب تهران بعلت نگذراندن طرح در شهرستان نداشته باشد مشمول خدمات بیمه ای میشود؟ {با توجه به اینکه در بیمه نامه پوشش کلیه مراکز درمانی سراسر کشور قید شده است.

خیر،مبنای شروع کار بیمه شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط مذکور بیمه نامه قابل صدور نخواهد بود و اگر احیانا بیمه نامه نیز صادر شود با فقدان مجوز خسارت قابل پرداخت نیست.

یک پروژه در دست اجرا که شامل استحصال و خاکبرداری و حمل خاک و بتن ریزی و آرماتوربندی می باشد کدام بیمه نامه اخذ گردد مناسبتر است ؟

۱ – بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی

۲ – بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی .

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی و مکمل آن بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان میباشد.

میزان و درصد تخفیف عدم خسارت طبق قانون به ازای هر سال عدم خسارت و نیز تخفیف عدم خسارت در چندین سال متوالی چگونه محاسبه میشود ؟

قانون مدونی جهت ارائه تخفیف عدم خسارت نگارش نشده ،لذا هر بیمه نامه عطف به شرایط عمومی آن دارای درصد منطبق با ریسک می باشد.

بیمه مسئولیت مهندسین ناظروطراح ومحاسب آیا مهندسین مجری موضوع شیوه نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسی را پوشش میدهدو مسئولیت آنها را درقبال خسارتهای وارده به کارگران وساختمانهای مجاور واشخاص ثالث خسارت دیده را شامل می شود یا باید بیمه نامه دیگری خریداری شود؟

طبق دستورالعمل اجرائی ۱۵۵ مدیریت بیمه های مسئولیت به صورت مستقل صادر می گردد.

لطفا بفرمایید در بیمه نامه های مسئولیت مدنی آیا

۱_ خسارت جرح و فوت ونفص عضو ونیز ارش قابل پرداخت است اگر بله. به چه صورت؟ .

۲_ ایا برای دریافت خسارت ارش باید مبلغ اضافی پرداخت کرد ؟

با توجه به پوشش غرامت فوت و نقص عضو و نه دیه نقص عضو ،ارش قابل بررسی و پرداخت نخواهد بود.

اگر بخواهی برای آپارتمانی که ساخته شده و دارای چند مالک میباشد و همچنین واحدها ساکنینی داشته باشند ، اگر برای شخصی که از کنار این آپارتمان بعنوان عابر میگذرد یا کسی که داخل حیاط آپارتمان است بفرض مثال سنگی از نمای ساختمان فرو ریزد و به او آسیب برساند مسولیت آن بعهده چه کسی میباشد ویا اینکه مشمول چه نوع بیمه نامه مسولیتی میشود ؟

بیمه مسولیت مدنی مدیران آپارتمان پاسخگوی نیاز خواهد بود.

مدیر شرکت خدمات تمیز کاری منازل و شرکتهای و…. می باشم و طبیعت کار بر این است که کارگران در زمانهای مختلف متغیرند و همچنین مکانهای اجرای کار نیز متغیر می باشد و اکثرا دارای بیمه تامین اجتماعی نمیباشند با توجه به این شرایط و خطرات احتمالی برای کارگران آیا امکان استفاده از خدمات بیمه ای میباشد یا نه تعهدات را نیز بصورت کامل بفرمایید.

پوشش فوق در قبال بیمه مسولیت شرکت های خدماتی قابل ارائه خواهد بود لذا اخذ لیست اسامی کارکنان تحت امر جهت درج در بیمه نامه الزامیست و در صورت هر گونه تغییر ،تغییرات باید در موعد مقرر به بیمه گر اعلام گردد،در غیر این صورت بیمه گذار موظف است مکان های مورد فعالیت خود را به بیمه گر اعلام نماید.

بنده عضوسازمان نظام مهندسی استان البرز هستم و هم اکنون نظارت سه پروژه را در کرج بر عهده دارم.برای بیمه مسئولیت به یکی از نمایندگی های بیمه ایران مراجعه نمودم.کارشناس مربوطه فرمودند که بیمه مسولیت صرفا شامل پروژه هایی می شود که از روز صدور بیمه نامه به بعد پروانه بگیرند و شامل پروژه های در حال ساخت نمی شود. لطفا راهنمایی فرمایید که از چه نوع بیمه می توانم برای پروژه های جاری خود استفاده کنم؟

کلیه مهندسین محترم سازمان نظام مهندسی موظف می باشند قبل از شروع پروژه نسبت به ابتیاع بیمه نامه اقدام نمایند و بعداز آن امکانپذیر نیست.

بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران که در آن نوشته شده پرستاران شاغل در ICU,CCUدیالیز و اورژانس آیا پرستاران شاغل در سایر بخش های بیمارستان را نیز شامل میشود یا باید نام بخش در آن نوشته شده باشد؟

طبق احکام صادره جهت پرستار از سوی بیمارستان بیمه نامه صادره و خسارت نیز قابل بررسی می باشد.

آیا کارگری که در یک پروژه ساختمانی فعالیت میکند و دچار سانحه شود ، با تحت پوشش نبودن وی در تامین اجتماعی میتواند از کار افتادگی از کارفرما بگیرد ، و در صورت اینکه کارفرما دارای کلوز ۱۰ ( مطالبات تامین اجتماعی تا سقف معین باشد) به چه صورت میتواند استفاده کند که متضرر نشود ؟

در صورتی که کارفرما فاقد پوشش تامین اجتماعی باشد نمی تواند از کلوز ۱۰ بیمه نامه استفاده نماید.

در نظر داریم یک پروژه تحقیقی در یک منطقه انجام دهیم که قسمتی از آن مربوط به عملیات میدانی میباشد.وگروهی را باید به منطقه جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز راهی نماییم این کار از لحاظ زمانی بین ۳۰ تا ۶۰ روز ادامه دارد و میخواهیم این افراد بیمه باشند،چه پوشش بیمه ای اخذ کرد؟

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان با کلوز ماموریت خارج از کارگاه.

در صورتی که در حین کار شکستگی و ترک در ۳ ناحیه از پا اتفقال افتد و شرکت تحت پوشش بیمه مسئولیت باشد چه مقدار خسارت تعلق میگیرد.؟

در صورت صدور رای براساس آن، و در غیر اینصورت میزان درصد از سوی پزشک معتمد شرکت برآورد می گردد.

در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان منظور از جراح دندانپزشک که در طی سال کارهای جراحی دندان عقل وامثال اینها را انجام می دهد می شود؟

طبق دستور العمل اجرائی ۴۸ گروه ۳ پزشکان را شامل می شود و شامل پزشک دندان پزشک می شود.

اینجانب ناظرسااختمانهای مسکونی بوده وتصمیم به اخذ بیمه مسولیت مهندسی نموده ام.فقط سوال بنده این می باشد که آیا کارهای نیمه تمام بنده نیز جزو تعهدات بیمه تااتمام کار و بعداز آن می باشد یاخیر؟

اخذ بیمه نامه باید قبل از اجرای عملیات ساختمانی هر پروانه باشد،در غیر این صورت پوشش ندارد.

بیمه ایران نمایندگی هادی ایزدی