در بیمه نامه های مسولیت حرفه ای پزشکان آیا میتوان بیمه نامه ها را بصورت اقساط نیز صادر نمود یا اینکه باید حتما” نقدی پرداخت شود ؟

دستورالعمل ها مبتنی بر پرداخت نقدی است اما با توجه به اختیارات شعب بیمه با نظر و موافقت واحد اجرایی بصورت اقساطی امکانپذیر است.

اگر پزشکی که مدرک تخصصی لازم را دارد در تهران کار کند ولی پروانه مطب تهران بعلت نگذراندن طرح در شهرستان نداشته باشد مشمول خدمات بیمه ای میشود؟ {با توجه به اینکه در بیمه نامه پوشش کلیه مراکز درمانی سراسر کشور قید شده است.

خیر،مبنای شروع کار بیمه شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط مذکور بیمه نامه قابل صدور نخواهد بود و اگر احیانا بیمه نامه نیز صادر شود با فقدان مجوز خسارت قابل پرداخت نیست.

میزان و درصد تخفیف عدم خسارت طبق قانون به ازای هر سال عدم خسارت و نیز تخفیف عدم خسارت در چندین سال متوالی چگونه محاسبه میشود ؟

قانون مدونی جهت ارائه تخفیف عدم خسارت نگارش نشده ،لذا هر بیمه نامه عطف به شرایط عمومی آن دارای درصد منطبق با ریسک می باشد.

مدیر شرکت خدمات تمیز کاری منازل و شرکتهای و…. می باشم و طبیعت کار بر این است که کارگران در زمانهای مختلف متغیرند و همچنین مکانهای اجرای کار نیز متغیر می باشد و اکثرا دارای بیمه تامین اجتماعی نمیباشند با توجه به این شرایط و خطرات احتمالی برای کارگران آیا امکان استفاده از خدمات بیمه ای میباشد یا نه تعهدات را نیز بصورت کامل بفرمایید.

پوشش فوق در قبال بیمه مسولیت شرکت های خدماتی قابل ارائه خواهد بود لذا اخذ لیست اسامی کارکنان تحت امر جهت درج در بیمه نامه الزامیست و در صورت هر گونه تغییر ،تغییرات باید در موعد مقرر به بیمه گر اعلام گردد،در غیر این صورت بیمه گذار موظف است مکان های مورد فعالیت خود را به بیمه گر اعلام نماید.

در صورتی که در حین کار شکستگی و ترک در ۳ ناحیه از پا اتفقال افتد و شرکت تحت پوشش بیمه مسئولیت باشد چه مقدار خسارت تعلق میگیرد.؟

در صورت صدور رای براساس آن، و در غیر اینصورت میزان درصد از سوی پزشک معتمد شرکت برآورد می گردد.

Section 2

Empty section. Edit page to add content here.