در زمینه ارائه بیمه تضمین کیفیت کالا برای درب های اتوماتیک ( کرکره ای و شیشه ای ) اطلاعاتی دهید . چنانچه تاکنون نرخی برای آن محاسبه و یا شرایط آن تعیین شده است اقدامی بعمل نیامده است اعلام بفرمایید آیا می توان چنین بیمه نامه ای را طراحی کرد؟

در صورت درخواست از سوی تولید کننده مورد فوق ارائه گردد صدور بیمه نامه مقدور میباشد در غیر اینصورت اراده بیمه نامه مسئولیت مدنی نصاب در قبال خریدار وهمچنین بیمه خطرات تبعی ناشی از محصول در قبال اشخاص ثالث مطابق دستورالعمل اجرایی ۱۰۴ مدیریت بیمه های مسئولیت قابل ارائه خواهد بود.

آیا در بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان دیه جرح(ارش)قابل پرداخت است؟

با توجه به پوشش غرامت فوت و نقص عضو و نه دیه نقص عضو ،ارش قابل بررسی و پرداخت نخواهد بود.

بنده مدیر عامل یک شرکت عمرانی هستم. برای یک پروژه ی عمرانی ساختمانی، بیمه نامه ی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خریده ام. بیمه نامه برای ۱۳ نفر کارگر بی نامی که بطور مستقیم تحت قرارداد شرکت بنده فعالیت می نمایند صادر شده است. با توجه با اینکه قرارداد پروژه ی ما دولتی است، تمامی کارگرانی که در کارگاه فعالیت می کنند باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. بنابراین در لیست تامین اجتماعی با احتساب تعداد کارگران پیمانکاران فرعی، ۵۹ نفر معرفی شده است. بر حسب اتفاق، یکی از کارگرانی که تحت قرارداد مستقیم با شرکت ما فعالیت می کند، دچار حادثه جانی شده است که دادگاه ۱۰۰% کارفرما را مقصر دانسته و رأی به پرداخت ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال از طرف کارفرما داده است. اما شرکت بیمه …. ، اظهار می دارد که ملاک، لیست تأمین اجتماعی است و شما می بایستی تمام ۵۹ نفر را بیمه می کردید. چون پوشش پیمانکاران فرعی را تهیه کرده اید. سوال بنده این است که با توجه به اینکه بر اساس گزارش اداره ی کار و طبق رای دادگاه، کارگر حادثه دیده، کارگر بنده بوده است، چرا باید تمام ۵۹ نفر بیمه شود. بنده تعداد کارگری را که مستقیماً با بنده فعالیت می کنند بیمه کرده ام. از طرفی، چرا شرکت بیمه به لیست تأمین اجتماعی استناد می کند؛ لیست مذکور به دلایل مختلف می تواند نادرست و غیر واقعی باشد. لطفاً راهنمایی بفرمایید.

با توجه به بی نام بودن بیمه نامه کارفرما ملزم است کلیه پرسنل تحت امر خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در آورد در صورتی که کارفرما تنها به جهت داشتن پوشش و خلاف واقع تعداد کارکنان خود را به طور واقعی به بیمه گر اعلام ننماید،بیمه گر طبق ماده ۱۰ قانون بیمه مجاز به پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی خواهد بود.

در صدور بیمه نامه مسئولیت بی نام آیا حتماً باید تناسبی بین تعداد کارکنان و تعداد بیمه شدگان وجود داشته باشد (مثلاً برای شرکتی با ۴۰۰ نفر کارمند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما با تعداد ۱۰نفر بی نام ) با توجه به این که شرکت ما با چندین بیمه همزمان کار می کند یکی از بیمه گرها این کار را غیرممکن و دیگری ممکن می داند…!؟

درخصوص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مبنای محاسبه حق بیمه تعداد کارکنان شاغل در نظر گرفته شود ولی تعهدات بیمه گر منوط به تعداد نفراتی است که شما درخواست می نمائید (لازم به ذکر است که تعداد با نام قطعی است ولی بی نام به اختیار جنابعالی می باشد).

دربیمه مسولیت مهد کودک منظور از خسارت مالی جیست؟

در بیمه نامه مذکور خسارت مالی تحت پوشش نمی باشد .

می خواستم بدونم برای دریافت بیمه مدیران اماکن ورزشی چه پارامترهایی در نظرگرفته می شود؟

 

انواع رشته های ورزشی/ جنسیت ورزشکاران/متراژ مجموعه ورزشی/حداکثر و حداقل نفرات /شیفت و یا سانس فعالیت روزانه

در بیمه مسئولیت کارفرما،در صورت اشتباه و اهمال غیر عمدی کارکنان در محدوده مکانی تحت پوشش، آیا مسئولیت به گردن کارفرما هست؟

کلیه حوادث در چهارچوب محدوده جغرافیایی محل مورد بیمه درصورت سهل انگاری تحت پوشش می باشد.

Section 2

Empty section. Edit page to add content here.