این بیمه نامه را به سفارت خانه برای اخذ ویزا می توانم ارایه دهم؟

بلی بیمه مسافرتی در تمامی سفارت خانه ها معتبر می باشد.

چرا باید بیمه مسافرتی داشته باشم؟

بیمه های مسافرتی برای ایجاد آرامش و جلوگیری از نگرانی های سفر برای شما طراحی شده است

من می خواهم به سفر حج یا سفر زیارتی بروم می توانم از این بیمه استفاده نمایم؟

بلی بیمه مسافرتی پوشش سراسری دارد و ارایه خدمات آن در سراسر دنیا به یک شکل است البته این نکته هم قابل ذکر است پوشش های این بیمه فراتر از پوشش های بیمه ارایه شده توسط سازمان حج و زیارت می باشد.

این بیمه نامه چه چیز هایی را پوشش می دهد؟

می توان گفت تمامی خطرهایی که ممکن است در طول سفر برای شما پیش آید مانند هزینه های پزشکی،مشکلات حقوقی،تاخیر سفر و.. را پوشش می دهد.

بر روی بیمه نامه تاریخ شروع ذکر نشده،بیمه نامه من معتبر است؟

بلی بیمه های مسافرتی از لحظه خروج از کشور که با مهر پاسپورت یا بلیت سفر مشخص می شود اعتبار دارد.

بیمه ایران نمایندگی هادی ایزدی