سوالات متداول

بیمه واحد های مسکونی :

میزان سرمایه بنا یا همان ساخت در منازل مسکونی در هر منطقه از تهران چگونه تعیین میگردد؟

در تهران درحال حاضر منازل مسکونی را از قرار متری 1/500 میلیون تومان تا حدود 4 میلیون تومان بسته به هر منطقه و قدمت و نوع مصالح مورد استفاده شده بیمه میکنند. در ضمن بیمه کردن به قیمت بالاتر کمکی به بیمه گذار نمیکند و در زمان کارشناسی ،خسارت بر اساس قیمت ساخت در زمان خسارت محاسبه و پرداخت میگردد.

برای آتش سوزی منزل مسکونی نیازی به بازدید اولیه برای صدور بیمه نامه هست؟

بازدید اولیه از موارد مسکونی بستگی به سیاستهای فنی هر شرکت دارد، دربیمه ایران درصورتیکه خطرسرقت و ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه جزو موارد پیشنهادی نباشد نیازی به بازدید ازمورد بیمه نمیباشد.

با توجه به اینکه واحدهای مسکونی از طرف شرکت گاز بیمه آتش سوزی شده اند نیازی به بیمه آتش سوزی می باشد یا خیر؟

قرارداد شرکت گاز مربوط به بیمه های مسئولیت میباشد لذا چنانچه علت حادثه غیر از گاز باشد خسارت پرداخت نخواهد شد علاوه بر آن قرارداد مربوطه دارای سقف تعهد و محدود بوده بنابراین میزان خسارت وارده بیشتر از سقف قرارداد باشد تا سقف قرارداد پرداخت خواهد شد.

در این بیمه خانه اگر منزل اجاری باشد چه تاثیری در نرخ سرمایه و حق بیمه آن دارد؟

تاثیری در نرخ و حق بیمه نخواهد داشت تنها خسارت ساختمان به مالک پرداخت میگردد وخسارت موجودی به مستاجر

بیمه ای که به موجب قانون تملک آپارتمان ها، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به انجام آن هستند چگونه بیمه ای است؟ روش انجام و هزینه آن چگونه است؟ و آیا با بیمه ای که مالک یک واحد مسکونی در یک مجتمع به صورت فردی برای واحد خود انجام می دهد، در هیچ موردی تداخل دارد یا خیر؟

قانون تملک آپارتمانها مدیران مجتمع ها را موظف کرده که بنا را درمقابل آتش سوزی بیمه نمایند درغیر اینصورت در صورت وقوع آتش سوزی باید جوابگو باشند و روش آن نیز مانند بیمه های معمولی بوده که با پرداخت حق بیمه معین که با توجه به میزان سرمایه از قرار هر متر ساختمان تعیین میگردد باید بنا را بیمه نمایند. درخصوص اینکه مالک یک واحد بصورت فردی جهت بیمه اقدام نماید تداخل ندارد چون مدیران ،ساختمان را به نفع مالکین بیمه کرده و مسئولیت خود را مرتفع میکنند ولی مالک بنا را به نفع خود بیمه میکند درضمن درصورت وقوع حادثه خسارت تا سقف مبلغ واقعی پرداخت میگردد.و همچنین مدیران فقط بنا را بیمه می نمایند و موجودی هر واحد را ساکنین خود باید بیمه نمایند.

اینجانب به عنوان مدیر ساختمان موظف هستم ساختمان را بیمه آتش سوزی کنم با توجه به اینکه پوشش زلزله اجباری نیست از ۲۰ واحد مسکونی فقط ۳ واحد با متراژ و سرمایه اثاثیه متفاوت تمایل به پوشش زلزله دارند چه طور می توان نسبت به بیمه ساختمان که شامل واحدها و مشاعات و تاسیسات می باشد اقدام کرد؟

ازطریق الحاقیه میتوان پوشش زلزله را جهت واحدهایی که متقاضی خطر مذکور هستند به همان بیمه نامه ای که جهت آتش سوزی ساختمان شما صادرشده ،اضافه نمود.

میخواهم منزل مسکونی که در آن سکونت دارم را بیمه آتش سوزی کنم با توجه به اینکه با گذشت سه سال هنوز سند مالکیت آن صادر نشده و زمان آن مشخص نیست و بجز قبض تلفن بقیه قبوض به نام اینجانب نمی باشد آیا می توانم بیمه نامه ساختمان را بنام خود صادر کرده و خدای نکرده در صورت وقوع خسارت طرف حساب بیمه بوده و مبلغ خسارت را خود دریافت کنم؟

بیمه منزل اشکالی ندارد اما پرداخت خسارت در وجه مالک انجام خواهد پذیرفت مگر اینکه شما قولنامه یا مدرکی در اختیار داشته باشید که نشان دهد مالکیت به شما منتقل شده است.

منزل مسکونی اینجانب که در آن مستأجر میباشم روز ۹۱/۱/۲ توسط شخصی به آتش کشیده شده و هم اکنون ایشان در زندان به سر میبرد. حال اگر در گزارش آتش نشانی قید شده باشد که علت آتش سوزی عمدی صورت گرفته آیا بیمه به بنده تعلق میگیرد؟

بلی اگر علت حادثه عمد خود بیمه گذار نباشد خسارت پرداخت میگردد.

آیا می شود یک ساختمان (مجتمــع آپارتمان)در مقابل خسـاراتی از ناحیه اسـتهـلاک خود ساختمـان (بالا رفتن عمر ساختمان )بیمه کرد مانند معیوب شدن سیستم آب و فاضلاب و خسارت ناشی از آن به خود ساختمان؟

سوال شما دو بخش دارد:

۱- استهلاک در ساختمان قابل بیمه شدن نیست و در موقع خسارت از ارزش ساختمان کسر میگردد

۲- آسیبهای وارد به ساختمان بر اثر معیوب شدن سیستم آبرسانی درصورتی که خطر ترکیدگی لوله آب و فاضلاب در بیمه نامه تحت پوشش قرار گرفته باشد قابل پرداخت میباشد.

در صورت آتش سوزی منزل مسکونی بیمه شده آیا هزینه ساخت منزل هم جزو بیمه خواهد بود یا خیر ؟ فقط لوازم موجود جزو بیمه خواهد بود؟

بستگی به بیمه نامه شما دارد اگر در بیمه نامه فقط اثاثیه درج شده باشد تنها خسارت اثاثیه پرداخت میگردد اگر ساختمان و اثاثیه درج شده باشد خسارت هر دو پرداخت میشود بدیهی است با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوانید دامنه پوشش اموال خود را بیشتر کنید.

خانه‌ و اثاث‌ آن ‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد؟

خانه‌ و اثاث‌ آن‌ را خطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه‌ این‌خطرها قابل‌ بیمه‌شدن‌ هستند،مانند:

آتش‌سوزی‌، انفجار، صاعقه‌، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ ازبرف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی‌شیشه‌ و غیره‌.

اگر ما ساختمان رو بیمه آتش سوزی کنیم در حین اینکه مستاجر هستیم در زمان حادثه بیمه فقط بابت ساختمان خسارت پرداخت میکنه(به مالک) یا بابت وسایل منزل (به مستاجر) هم خسارت پرداخت میکنه؟

شما باید هم ساختمان و هم اثاثیه رو بیمه کنید که درصورت وقوع حادثه خسارت ساختمان به مالک و خسارت اثاثیه به شما پرداخت میگردد.

سوالات متداول

بیمه های آتش سوزی :

بیمه های مراکز غیر صنعتی:

بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف چه خطرات و خسارات تحت پوشش قرار می دهد؟

در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند:

 • حریق
 • انفجار
 • صاعقه
 • زلزله
 • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
 • پاکسازی محل حادثه
 • سرقت
 • وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)
بیمه گذار مشتری سال قبل است . چگونه می توان به وی تخیف داد؟

طرح ها شامل تخفیف نمیگردند اما در بیمه نامه عمومی میتوان ۱۰درصد تخفیف عدم خسارت اعمال نمود.

آیا برای واحدهای غیرصنعتی و مسکونی بازدید اولیه ضروری میباشد؟

مطابق بخشنامه شماره ۸۷/۸۹۹۷۳مورخ ۸۷/۶/۲۷ مدیریت بیمه های آتش سوزی ،بازدید اولیه جهت موارد مسکونی ،تجاری و اداری که فاقدپوشش سرقت و ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه باشند الزامی نبوده و صرفا درصورت نیاز بعد از صدور بیمه نامه میتوان ازمحل بازدیدنمود.

بند ۳ فرم پیشنهاد بیمه آتش سوزی (موجودی) منظور چیست؟ آیا وجه نقد و یا کالا و غیر است؟

منظور کالاها و مواد و سرمایه موجودی مورد بیمه است که درمحل وجود دارد. وجه نقد و مسکوکات و طلا و جواهر جزو استثنائات میباشد

اگر محلی که بیمه آتش سوزی دارد دچار خسارت ناشی از حریق شود برای دریافت خسارت چه مدارکی توسط بیمه گزار باید به بیمه گر ارائه شود؟ همانگونه که مطلعید اسناد و مدارک شامل فاکتور های خرید و انواع بارنامه و دیگر مدارک، معمولا در محل مورد بیمه نگهداری میشود و در زمان خسارت از بین رفته است؟

مطابق شرایط بیمه نامه اثبات میزان موجودی به عهده بیمه گذار میباشد لذا چنانچه شما مدارک و اسناد کامل مبنی بر اثبات ادعای میزان خسارت خود داشته باشید کار رسیدگی و پرداخت خسارت در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت در غیراینصورت نظر کارشناس بیمه گر در این خصوص صائب خواهد بود.توصیه میگردد از اسناد و مدارک خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و در محلی امن نگهداری فرمایید.

آیا آتشسوزی های (صنعتی و غیر صنعتی و مسکونی)نیاز به گزارش بازدید اولیه دارند؟و آیا مکانهای روبازمثل نمایشگاه کامیونهای باری و یا تعمیرگاهها و یا دامداریهای روباز تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند؟

موارد صنعتی حتما نیاز به بازدید دارند. موارد مسکونی،تجاری و اداری که پوشش سرقت،ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه نخواهند نیاز به بازدید ندارند. در طرح جامع اصناف برای نقاط پرت و دور افتاده بایستی بازدید صورت پذیرد. مکانهای روباز ،بسته به نوع مورد بیمه تحت پوشش قرار خواهندگرفت.

- مورد بیمه سوپرمارکت سه طبقه است که طبقه همکف به عنوان فروشگاه و طبقات اول و دوم به صورت انبار فروشگاه مورد استفاده قرار میگیرد. جهت دسترسی از فروشگاه به انبار طبقه اول یک راه پله وجود دارد %

سوالات متداول

بیمه های آتش سوزی :

بیمه های مراکز صنعتی:

خطرات خارج از تعهد در بیمه نامه آتش سوزی چیست؟

خطرات زیر، خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:

 • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی مقامات انتظامی و نظامی؛
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان، رانش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق تحت‌الارضی و یا آفات سماوی؛
 • انفجار مواد منفجره مانند دینامیت ، تی ان تی و باروت؛
 • فعل و انفعالات هسته‌ای.
فسخ بیمه نامه آتس سوزی به چه صورتی است؟

بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند. در این صورت:

 • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌ بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.
 • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

* مبلغ حق بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیشتر از مبلغ آن بر اساس روزشمار است.

توجه: هنگامی‌که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مدنظر است.

مدت بیمه نامه آتش سوزی چقدر است؟

بیمه‌نامه آتش‌سوزی مانند سایر بیمه‌های دیگر معمولاً از ساعت ۲۴ روز معین شروع می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز معین (مثلاً یکسال بعد) خاتمه می‌یابد. مدت بیمه آتش‌سوزی معمولاً یکسال است، برای زمانهای کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای مدت زمان مازاد بر یک یکسال از تعرفه روز شمار استفاده می‌شود.

بیمه آتش سوزی چه خطراتی را پوشش میدهد؟

در بیمه آتش سوزی خطرات آتش سوزی، انفجار و صاعقه بعنوان خطرات اصلی تحت پوشش قرارمی گیرند و به تبع آن و حسب درخواست بیمه گذار خطرات اضافی از قبیل زمین لرزه، طوفان، سیل، سرقت، ترکیدگی لوله آب و غیره تحت پوشش قرار می گیرند.شایان ذکر است که دربیمه های آتش سوزی بالغ بر۳۰ پوشش خطرات تبعی قابل ارائه میباشد.

برخی خطرات اضافی که به همراه خطرات اصلی (حریق، انفجار و صاعقه) می توانند تحت پوشش قرار گیرند کدامند؟

 

۱- زلزله و آتشفشان

۲- سیل و طغیان آب دریا ورودخانه

۳- ترکیدگی لوله آب

۴- ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف

۵- سنگینی برف

۶- سقوط هواپیما،چرخبال و یا قطعات آنها

۷- آشوب ،بلوا،قیام،اغتشاش داخلی

۸- هزینه پاکسازی

۹- برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه

۱۰- شکست شیشه

۱۱- عدم النفع ناشی از آتش سوزی

۱۲- انفجار ظروف تحت فشار(دیگهای بخار،کمپرسورها،…)

۱۳- سقوط بهمن

۱۴- رانش زمین

۱۵- ریزش و فروکش کردن چاه

۱۶- نشت گاز درسردخانه ها

۱۷- خودسوزی

۱۸- سقوط قطعات منفصله خودرو

۱۹- خسارتهای ناشی از نوسانات برق

۲۰- مسئولیت ناشی ازآتش سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان

۲۱- سرقت

در بیمه آتش سوزی چه مواردی می توانند بیمه شوند؟

می توان ادعا نمود که در بیمه آتش سوزی به غیر از انسان هر موردی می تواند تحت پوشش قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسائط نقلیه، البته انسان نیز در بعضی طرحهای آتش سوزی از قبیل طرح جامع خانه و خانواده و طرح مهر می تواند تحت پوشش قرار گیرد اما بیمه نامه عمومی آتش سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمیدهد.

در صورت وقوع خسارت چه باید کرد؟

حداکثر ظرف پنج روز پس از اطلاع از وقوع حادثه باید مراتب را به نمایندگی و یا شعبه صادر کننده بیمه نامه اطلاع دهد. شعبه فرمی را به نام فرم اعلام خسارت تحویل بیمه گذار میدهد که در آن سوالاتی درخصوص مشخصات بیمه نامه و نحوه وقوع حادثه و همچنین موارد و میزان آسیب وارده طرح شده است که بیمه گذار باید صادقانه به پرسشها پاسخ داده و در خاتمه فرم را مهر و امضاء نماید.

پس از تکمیل فرم اعلام خسارت و تحویل آن به بیمه گذار، اجرای مراحل ذیل جهت رسیدگی به خسارت توسط بیمه گذار الزامی است.

 

۱- حداکثر ظرف ۱۰روز فهرست اشیای آسیب دیده ،اموال نجات داده شده،و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال نماید.

 ۲- برای جلوگیری از توسعه خسارت بایستی کلیه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۳- بدون احازه بیمه گر در محل مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید.

۴- همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت بدان نیاز دارد بعمل آورد.

در صورتیکه بیمه گر و بیمه گذار بر روی میزان خسارت پرداختی به توافق نرسند تکلیف چیست؟

در اینصورت هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل خواهد شد که یک نفرنماینده بیمه گر و دیگری نماینده بیمه گذارخواهد بود و کارشناسان منتخب متفقا” نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود و این هیئت کارشناسی نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهندنمود.

نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه نامه های آتش سوزی به چه صورت است؟

بیمه گذار می تواند حق بیمه را هم نقداً و هم به صورت اقساط به بیمه گر پرداخت نماید در صورت پرداخت اقساطی حداقل پیش پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه بوده و مابقی مبلغ بایستی در ۸ قسط تسویه گردد. در پرداخت نقدی معمولا می توان 10% تخفیف نقدی دریافت کرد.

در صورتیکه در زمان بروز حادثه قسمتی از اقساط حق بیمه ها پرداخت نشده باشد نحوه پرداخت خسارت به چه صورت خواهد بود؟

اگر اقساط مربوطه سر رسید نشده باشند عدم پرداخت آنها مشکلی در بررسی خسارت بوجود نخواهد آمد اما اگر بیمه گذار اقساط سر رسید شده را پرداخت نکرده باشد در این صورت قاعده نسبی حق بیمه اجرا خواهد شد و خسارت بر اساس نسبت حق بیمه ای که پرداخت شده به حق بیمه ای که بایستی پرداخت می شد محاسبه خواهد گردید بعنوان مثال بیمه گذاری در زمان وقوع حادثه بایستی ۱۰۰٫۰۰۰ ریال حق بیمه پرداخت می نمود ولی تنها ۴۰٫۰۰۰ ریال پرداخت کرده و حال بر اثر آتش سوزی ۱۰٫۰۰۰ ریال به او خسارت وارد گردیده در این صورت خسارت پرداختی به او به این صورت محاسبه می گردد:

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰۰٫۰۰۰/۴۰٫۰۰۰* ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

اگر بعد از صدور بیمه نامه، بیمه گذار خواست محل مورد بیمه را به جایی دیگر منتقل کند چه اقدامی بایستی انجام دهد؟

باید مراتب را بلافاصله به بیمه گر اطلاع داده تا در صورت بازدید از محل جدید و قبلی، طی الحاقی نشانی محل مورد بیمه در بیمه نامه را عوض کرده و نشانی جدید را به عنوان محل مورد بیمه قید نماید.

لازم به ذکر است که هرگونه تغییری در بیمه نامه از قبیل افزایش سرمایه، تغییر نشانی، تغییر بیمه گذار، کم یا زیاد شدن اموال، تغییر فعالیت بایستی به اطلاع بیمه گر رسانده شود تا مراتب را طی الحاقی تایید نماید در غیر این صورت بروز حادثه بیمه گر با استناد به اصل حسن نیت می تواند از پرداخت تمامی یا قسمتی از خسارت خودداری نماید.

می خواستم بدونم اگر در(بیمه آتش سوزی منزل با پوشش سیل و زلزله) فرضا اگه سیل یا زلزله بیاد ولی آتش سوزی رخ نده (منظور هر کدام از پوششها به تنهایی) را هم شامل میشه؟

پاسخ سوال مثبت است درصورت وقوع سیل یا زلزله حتی اگر منجر به آتش سوزی هم نشود خسارت قابل پرداخت میباشد این امر برای هرخطر اضافی مثل:

طوفان

-رانش زمین

-سقوط هواپیما

-ضایعات برف وباران نیزصدق میکند.

شاید جریان برق کم و یا زیاد شود و وسایل برقی منجر به آتش سوزی شود این شامل بیمه هستش یا نه؟

 

مطابق ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی چنانچه آتش با شعله همراه باشد خسارت وارده درتعهد بیمه گرخواهدبود

اما اگر با شعله همراه نباشد بیمه گرالزامی به پرداخت خسارت ندارد.لذا چنانچه نوسانات برق منجرب ه آتش سوزی با شعله گردد خسارت قابل پرداخت خواهدبود.البته دربیمه آتش سوزی یک پوشش اضافی بنام خطرنوسانات برق ارایه میگردد که در این حالت چنانچه وسایل برقی منزل بر اثر نوسانات جریان برق بسوزد حتی اگر منجر به شعله هم نشود خسارت پرداخت میشود.

شرکت بنده تحت پوشش بیمه آتش سوزی میباشد که درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ دچارآتش سوزی شده و طی چندین مرحله کارشناسان بیمه تشریف آورده اند ولی متاسفانه با اینکه چندین بارهم ازبیمه بصورت تلفنی ومکتوب خواهش کرده ایم که فعلا تا وقت تعیین خسارت حالا اجازه پاکسازی بدهند ولی هرساعتی بهانه ای می آورند میخواستم حضرتعالی بفرمایید بیمه ازتاریخ وقوع حادثه چقدر وقت دارد که از زمان آتش سوزی دستور پاکسازی را صادرکنند(درضمن بایدعرض نمایم که این شرکت دچارحدود۸۰ الی ۹۰درصدخسارت گردیده وسقف بیمه نیز 10میلیارد تومان بوده).؟

معمولا وقتی اجازه پاکسازی صادرمیشود که مبلغ خسارت تعیین و طرفین برروی آن توافق کرده باشند و بیمه گذار نیز تعهد کتبی دهد که هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت لذا چنانچه موارد فوق رعایت شده باشد انجام پاکسازی بلامانع خواهد بود در غیر اینصورت چون احتمال کارشناسی مجدد درصورت اعتراض بیمه گذار وجود دارد صحنه حادثه بایستی به همان حالت اول باقی بماند.

نقش توصیه های ایمنی که به هنگام صدور بیمه نامه به بیمه گذار تحویل داده می شود چیست ؟ آیا عدم رعایت بیمه گذار به توصیه های ایمنی نقشی در پرداخت خسارت دارد یا خیر؟

توصیه های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت میگردند و درصورتیکه بیمه گذار توصیه ها را انجام ندهد درصورت وقوع حادثه در صورتیکه اثبات شود علت خسارت به دلیل عدم رعایت توصیه ها بوده است بیمه گرمطابق ماده ۲۷ شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی میتواند از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه گذار خودداری نماید.

بیمه مرهونه بانکی چیست ؟بطور مثال بانکی فاکتور کالایی را به ما ارجاع می دهد که آن را درقبال بانک بیمه کنیم؟

همانگونه که جنابعالی بیان کردید شما یک مورد را بنام یک فرد حقیقی یا حقوقی اما بنفع بانک بیمه میکنید یعنی درصورت وقوع خسارت ،پرداخت غرامت به بانک صورت خواهد گرفت چون بانک ذینفع اصلی بوده و مقدم بر بیمه گذار است مثلا بنده وامی را از بانک ملت دریافت نموده ام و درقبال آن ملکی را معرفی کرده ام بیمه نامه بدین صورت صادرمیشود: بیمه گذار:آقای هادی ایزدی  بنفع بانک ملت شعبه بازار بزرگ تهران.

جهت بیمه یک ساختمان ۲۰ واحدی در برابر زلزله از چه بیمه نامه ای باید استفاده کرد؟ و آیا اگر زلزله ای رخ دهد بیمه تمام هزینه ساختمان را پرداخت میکند و یا با شرط و شروطهای مختلف بخشی از آن را می پردازد؟ مهمترین شرایطی که ممکن است بیمه از پرداخت هزینه ساختمان طفره رود چیست؟ به عنوان نمونه اگر ارزش ساختمان حدود یک میلیارد تومان باشد، در هنگام وقوع بلایایی مثل زلزله آیا شرایطی مثل تخریب کامل، اندازه قدرت زلزله و … جزو شرایط پرداختی شرکت هست؟ آیا نمونه هایی از پرداخت کامل در مناطقی از کشور سراغ دارید.

درابتدا بایستی دو نکته بیان گردد اول اینکه ارزش ساختمان براساس قیمت ساخت تحت پوشش قرارمیگیرد نه ارزش منطقه بعنوان مثال الان درتهران ساختمان نوساز از قرار متری 2.000.000 تومان بیمه میگردد یعنی اینکه اگربنایی ۱۰۰متری از نظر قیمت منطقه متری 20میلیون قیمت داشته باشد از نظر بیمه آن ساختمان 200/000/000 تومان می ارزد و خسارت نیز بر همین اساس پرداخت میگردد.

نکته دوم بحث فرانشیز است .فرانشیزقسمتی از خسارت است که به عهده بیمه گذار بوده و از خسارت پرداختی کم میشود که درخصوص ساختمانهای مسکونی و غیرصنعتی یک درصد ارزش مورد بیمه است یعنی یک ساختمان 200/000/000 تومانی اگر بر اثر زلزله کاملا”ویران شود به بیمه گذار198/000/000 تومان پرداخت میگردد ولی در کارخانجات و بناهای صنعتی فرانشیز 15درصد مبلغ خسارت است یعنی اینکه اگر به کارخانه شما 1000/000/000 تومان خسارت وارد گردد بیمه به شما 850/000/000 تومان پرداخت مینماید.

مبنای تعیین اینکه آیا درمنطقه زلزله حادث شده یا خیرنیز سازمان زلزله نگاری میباشد. اما درخصوص سوابق خسارتی میتوان به پرداختهای زلزله های بم دراستان کرمان زلزله بجنورد در استان خراسان شمالی و زلزله درود در استان لرستان اشاره نمود.

در صورتی که یک ساختمان ۵ طبقه تازه ساخت با کاربری مسکونی را برای یک کار آموزشی بکارگیریم، از چه نوع بیمه ای برای بیمه زلزله می توانیم استفاده کنیم؟ و سقف سرمایه تحت بیمه چقدر است؟

 

پوشش بیمه ای بستگی به نوع فعالیت محل دارد اگر محل شما فعالیت مسکونی داشته باشد نرخ 0٫11 درهزار و اگر فعالیت آموزشی داشته باشید این نرخ افزایش خواهد یافت.

پوشش زلزله به عنوان یک خطر تبعی در بیمه های آتش سوزی ارایه میگردد یعنی اینکه شما باید در ابتدا یک بیمه نامه آتش سوزی ابتیاع فرمایید و سپس بیمه زلزله را دریافت نمایید.سرمایه تحت پوشش نیز به متراژ ساختمان بستگی دارد و همانگونه که گفته شد الان ساختمان نوساز از قرار متری 2/000/000 تومان بیمه میگردد یعنی اگر ساختمان شما ۱۰۰۰متر زیربنا داشته باشد ارزش تحت پوشش بیمه 2/000/000/000 تومان خواهد بود.

من یک انبار به متراژ ۷۰ متر دارم و قصد بیمه آن را دارم . این انبار در طبقه همکف واقع شده است میخواستم بدانم اگر لوله فاضلاب مشکل پیدا کند و آب به داخل انبار من بیاید و به اجناس من خسارت وارد کند بیمه آتش سوزی خسارت آن را پرداخت میکند و یا بیمه دیگری به ان تعلق می گیرد؟

 شما بایستی بیمه نامه آتش سوزی به همراه خطر ترکیدگی لوله آب خریداری کنید تا پوشش کامل داشته باشید.

مرجعی که میگوید در فلان تاریخ در محلی سیل آمده یا نه چه سازمان یا ارگانی می باشد. مثلا اگر در جایی سیل بیاید و منزلی خسارت ببیند.شرکت بیمه برای بررسی اینکه در چه تاریخی سیل آمده یا آیا خسارت به خاطر سیل بوده یا نه از چه سازمانی استعلام میگیرد.آیا این وظیفه کارشناس بیمه است یا شهرداری یا فرمانداری یا ……؟

احراز وقوع خطر سیل از ستاد حوادث غیرمترقبه در استان و سازمان هواشناسی منطقه صورت می گیرد.