صدور انواع بیمه حوادث
دریافت خسارت بیمه حوادث

جهت دریافت خسارت بیمه حوادث مطلب زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

ضمنا جهت هرگونه مشاوره تخصصی میتوانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مدارک خسارت بیمه حوادث 

بیمه گذاران می بایست با توجه به حادثه بوجود آمده مدارک مشروحه زیر را جهت بررسی و پرداخت خسارت تهیه و به شعبه مربوطه تحویل نمایند:

۱–   در صورت فوت

۱-۱ اصل و یا فتوکپی تایید شده خلاصه و رونوشت مرگ صادره از طرف سازمان ثبت احوال کشور.

۲-۱- تصویر صفحات شناسنامه باطل شده متوفی.

۳-۱- گواهی پزشک قانونی و آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین نوع حادثه منجر به فوت.

۴-۱-گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده متوفی در آن قید گردیده باشد.

۲–   در صورت نقص عضو کلی و جزئی ناشی از حادثه

۱-۲– گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است

۲-۲- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه گردیده و نام بیمه شده مصدوم در آن قید گردیده باشد.

۳–   در صورت جرح

۱-۳– اصل صورتحساب پزشکی به انضمام گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

۲-۳- خسارت مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای برگه اقامت با حق کار مشخص و پروانه کار می باشند.

۳-۳- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود.

بنابراین در صورت اقامه دعوی پس از مدت مذکور بیمه گر هیچ گونه مسئولیتی در مقابل بیمه گذار و بیمه شدگان ندارد.

۴-۳- در کلیه موارد فوق اصل و یا تصویر تایید شده مدارک توسط مراجع ذیربط می بایست همراه با تقاضای کتبی بیمه گذار جهت بیمه گر ارسال گردد.

پرداخت خسارت

۱– در صورت فوت: پرداخت عینی سرمایه درج شده در قرارداد. (بیمه نامه های حوادث اشخاص شامل مقررات مربوط به دیه نمی شود.)

۲– درصورت بروز نقص عضو: باتوجه به نظریه پزشک معتمد بیمه گر و مفاد مندرج در شرایط عمومی بیمه نامه و مصوبات شورایعالی بیمه پرداخت صورت می گیرد.

(درصد تعیین شده توسط پزشک قانونی ملاک محاسبه نمی باشد.)

۳– درصورت بروز هزینه های پزشکی ناشی از حادثه: چنانچه بیمه شده نزد شرکت دیگری بیمه باشد و از محــل دیگـری هزینه دریافت کرده باشد, فقط مبلغ مابه تفاوت پرداخت می گردد, در غیر اینصورت هـزینه ای تعـلـق نمی گیرد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

دریافت خسارت بیمه حوادث در سریع ترین زمان ممکن تنها با یک تماس.