کلوزهای بیمه مسئولیت

کلوز بیمه مسئولیت

مشاوره کلوزهای بیمه مسئولیت

مشاوره و شرح کلوزهای قبل از خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

 قبل از خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث با توجه به ذات هر پروژه اعم از ساختمانی صنعتی، تجاری و همچنین موقعیت و میزان ریسک هر پروژه نیاز آن نیز متفاوت است؛ بنابراین بهتر است حتما با مشاوران مجرب بیمه ای مشورت نمایید، تا کلوزهای بیمه مسئولیت مورد نیاز خود را آگاهانه خریداری نمایید.

نمایندگی ایزدی با بیش از 12 سال سابقه علمی و تجربی در زمینه بیمه های مسئولیت و پیگیری بسیاری از پرونده های خسارتی در زمان حادثه می تواند از شما حمایت کند.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی از پوشش های اصلی این بیمه نامه محسوب میگردد. اما مجموعه ای از پوشش های اضافی بعنوان پوشش های تکمیلی و اختیاری وجود دارند که انتخاب هوشمندانه آنها در زمان حادثه شما را در زمان خسارت یاری خواهد کرد. از آن بعنوان کلوزهای بیمه مسئولیت یاد می شود و شما می توانید بصورت اختیاری و با پرداخت حق بیمه اضافی آنها را به پوشش های اصلی بیمه خود اضافه نمایید.


کلوزهای بیمه مسئولیت

1- کلوز شماره یک:(تعدد دیات)

به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گزار ناشی از تعدد دیات (بیش از یک دیه) با رعایت تعهدات بیمه گر برای فوت و نقص عضو مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

مشاوره خرید کلوز یک:

بر اساس قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه مشخص و معینی دارد بنابراین در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببینند ممکن است مجموع دیات آنها بیش از یک دیه کامل انسان باشد.

برای مثال در صورت قطع نخاع می تواند تا چند دیه کامل تعیین شود؛ و یا ناشنوا شدن و نابینا شدن همزمان یک فرد دو دیه کامل دارد؛ در حالیکه اگر همان فرد فوت می کرد تنها یک دیه کامل تعلق می گرفت.

بنابراین با توجه به آسیب دیدن هر عضو از بدن هر کارگر در یک پروژه، ممکن است بیش از یک دیه کامل به او تعلق بگیرد، همچنین به دلیل عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه توصیه می گردد که خسارت آن بصورت بیمه بی نام  قابل ارائه است .

این کلوز را حتما در بیمه مسئولیت اخذ نمایید ، تا دامنه پوشش کامل تری دریافت کرده باشید.

حق بیمه این کلوز : پنج درصد حق بیمه پایه است.

2- کلوز شماره دو : (ماموریت خارج از کارگاه)

جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار در ماموریت خارج از کارگاه ،از زمان اعلام اسامی افراد، به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد. در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثنا می باشد و در صورتی تحت پوشش قرار می گیرد که کلوز 5 خریداری گردد.

مشاوره خرید کلوز دو:

تعهدات اصلی بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد، در حالیکه اگر پرسنل تحت امر کارفرما بر اساس اقتضای شغلی در حین ماموریت خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شود، کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. از اینرو این کلوز به کارفرمایانی توصیه می گردد که شرایط شغلی آنها ایجاب می کند پرسنل خود را به ماموریت خارج از کارگاه اعزام نمایند. این کلوز می بایستی با ارائه لیست نفرات اعزامی به ماموریت خارج از کارگاه، خریداری گردد.

حق بیمه این کلوز : بسته به تعداد نفرات ماموریت خارج از کارگاه بین پنج تا سی و پنج درصد حق بیمه پایه می باشد.

3- کلوز شماره سه : (اماکن وابسته)

جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گزار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد.

(حوادث ناشی از استفاده وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد).

مشاوره خرید کلوز سه:

از آنجاییکه پوشش بیمه ای بیمه مسئولیت کارفرما صرفا جهت پوشش حوادث محل مورد بیمه می باشد و از طرفی ممکن است گاهی بعضی کارفرمایان براساس شرایط و موقعیت مکانی خود اماکنی در محدوده خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت یا آموزش و یا مرتبط با امور شغلی و…  مانند خوابگاه، حمام،رستوران، سالن ورزشی، انبار یا سالن محصولات ساخته شده و … برای پرسنل خود داشته باشند؛ بنابراین به این کارفرمایان توصیه می گردد کلوز 3 را با ارائه آدرس این اماکن حتما خریداری نمایند تا دامنه پوشش های بیمه نامه خود را گسترده تر نمایند.

حق بیمه این کلوز بیمه مسئولیت : پنج درصد حق بیمه پایه می باشد.

4- کلوز شماره چهار : (مسئولیت مجری ذیصلاح)

مسئولیت مجری ذیصلاح در خصوص خسارت جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش می باشد.

مشاوره خرید کلوز چهار: (مربوط به پروژه های ساختمانی)

در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی مسئولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش و تعهدات اصلی بیمه نامه می باشد اما مسئولیت مجریان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی) که توسط سازمان نظام مهندسی برای اجرای با کیفیت تر پروژه تایید گردیده اند تحت پوشش نمی باشد؛ بنابراین برای پروژه های ساختمانی که مجری ذیصلاح دارد ضروری ایست که کلوز 4 را خریداری نمایند تا مسئولیت مجری ذیصلاح در مقابل خسارت های جانی تحت پوشش قرار گیرد.

حق بیمه این کلوز : حدود بیست درصد حق بیمه پایه است.

5- کلوز شماره پنج : (وسائل نقلیه موتوری)

بر اساس این پوشش ، بر خلاف بند دو ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان، ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری چه در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی ، در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار با شرایط ذیل تحت پوشش است.

5-1 این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20/02/1395) و تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی نیست و پوشش آن محدود به مواردی است که علیرغم وجود بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گزار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تامین خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد.

5-2 در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه ، خسارت در صورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گزار و شرط 1-5 فوق، بیمه نامه در زمان وقوع خسارت دارای کلوز پوشش ماموریت کارکنان بوده باشد.

تبصره : منظوراز وسیله نقلیه موتوری زمینی تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از سواری،بارکش، صنعتی،کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتو،گریدر،لودر،لیفتراک،دامپر،میکسر،جرثقیل و امثالهم می باشد.

مشاوره خرید کلوز پنج:

با توجه به اینکه خسارتهای ناشی از وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه می باشد و اینگونه خسارت ها قابل پرداخت نیستند در نتیجه چنانچه کارفرما مایل به دریافت این پوشش باشد می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی آن را خریداری نماید.

حق بیمه این کلوز : بیست و چهار درصد حق بیمه پایه می باشد.

6- کلوز شماره شش: (مسئولیت پیمانکاران)

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار و پیمانکاران ناشی از مسئولیت بیمه گزار و پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

مشاوره خرید کلوز شش:

 در هر پروژه ای هر شخص بعنوان پیمانکار اعم از حقیقی و حقوقی که مسئول و عهده دار اجرای بخشی از پروژه (مخصوصا پروژه های صنعتی،تجاری،خدماتی و عمرانی شامل : راه سازی، پل سازی، سد سازی و …) باشد باید برای خود بیمه نامه مستقل خریداری کند. اما در بیمه مسئولیت ساختمانی با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران در طول مدت اجرای پروژه ساختمانی تحت پوشش قرار می گیرند.

برای مثال چنانچه در یک حادثه کارگر آهنگر از روی اسکلت سقوط کرده و فوت نماید و بر اساس گزارش بازرس اداره کار و رای نهایی قاضی پرونده، سازنده 60% و پیمانکار اصلی آهنگر 40% مقصر شناخته شوند و اگر در این مورد کلوز 6 خریداری نشده باشد میزان دیه سهم کارفرما پرداخت می گردد ولی میزان دیه سهم آهنگر قابل پوشش نیست و باید وی از جیب خود خسارت را پرداخت نماید ولی اگر این کلوز خریداری شده باشد کلیه خسارتهای کارفرما و پیمانکار بصورت کامل توسط بیمه پرداخت خواهد شد.

حق بیمه این کلوز : ده درصد حق بیمه پایه است.

نکته 1: این کلوز فقط در بیمه مسئولیت ساختمانی قابل ارائه می باشد.

نکته 2: در  بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی کلوز 6  برای پوشش کامل تر بصورت اجباری ارائه می گردد.

خرید بیمه مسئولیت

7- کلوز شماره هفت : (مسئولیت مهندس ناظر)

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار می گیرد.

مشاوره خرید کلوز هفت:

در پروژه های ساختمانی مسئولیت کارفرما و در صورت خرید کلوز 6 مسئولیت پیمانکاران فرعی نیز می تواند تحت پوشش قرار بگیرد ولی چنانچه بر اساس نظریه بازرس اداره کار برای مثال پس از فوت کارگر آهنگر در ساختمان کارفرما 50% ،پیمانکار 30% و مهندس ناظر نیز 20% مقصر شناخته شود و هر کدام به میزان درصد قصور تعیین شده مسئول پرداخت دیه فرد متوفی گردند.

در اینجا چنانچه مهندس ناظر خود بیمه مسئولیت حرفه ای مهندس ناظر بصورت مستقل خریداری نکرده باشد کارفرما می تواند با خرید کلوز 7 مسئولیت او را نیز تحت پوشش قرار دهد ولی چنانچه نه بیمه مسئولیت مهندس ناظر توسط خودش خریداری شده باشد و نه کارفرما کلوز 7 را در بیمه مسئولیت کارفرما خریداری کرده باشد، مهندس ناظر میبایست به میزان درصد تقصیر خود خسارت را شخصا از جیب خود پرداخت نماید.

این پوشش بیمه مسئولیت با حق بیمه :  پنج درصد حق بیمه پایه است

8- کلوز شماره هشت : (پرداخت خسارت بدون رای دادگاه)

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار ناشی از مسئولیت بیمه گزار بدون رای دادگاه جبران می گردد. (درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد).

مشاوره خرید کلوز هشت:

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد می گردد خسارات وارده اعم از دیه فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی را بدون نیاز به رای دادگاه پرداخت نماید در این حالت تعیین میزان دیه نقص عضو توسط پزشک معتمد بیمه تعیین می گردد و معمولا احراز مسئولیت مقصرین و درصد قصور مقصرین حادثه توسط گزارش بازرس اداره کار تعیین میگردد.

حق بیمه این کلوز : پانزده درصد حق بیمه پایه است.

9- کلوز شماره نه : (پرداخت خسارت بدون اعمال تعرفه)

هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گزار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران می گردد.

مشاوره خرید کلوز نه:

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد می گردد هزینه های پزشکی بیمارستانی مصدومان حادثه را بر اساس تعرفه بیمارستانهای خصوصی با رعایت سقف تعهدات بیمه نامه و بر اساس مبلغ صورتحساب مراکز پزشکی خصوصی پرداخت نماید . در صورت داشتن این کلوز در زمان بروز حادثه، کارفرما قدرت انتخاب بالایی برای انتخاب بیمارستان های بهتری برای درمان مصدوم خواهد داشت.

حق بیمه این کلوز : پانزده درصد حق بیمه پایه است.

10- کلوز شماره ده : (مطالبات تامین اجتماعی)

مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه گزار صرفا بابت مستمری موضوع تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی که ناشی از حادثه منجر به فوت، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گزار می باشد،جبران می گردد.

تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغ ( … به انتخاب بیمه گزار …. ریال) و در طول مدت بیمه نامه معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود.

مشاوره خرید کلوز ده :

ماده 66 قانون تامین اجتماعی :

چنانچه کارفرما هستید و قصد خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما را دارید حتما به این قانون بسیار مهم تامین اجتماعی که بسیاری از کارفرمایان همواره درگیر آن هستند توجه لازم را داشته باشید.

براساس ماده 66 قانون تامین اجتماعی چنانچه پس از وقوع حادثه ثابت گردد که وقوع حادثه مستقیما ناشی از رعایت نکردن مقررات و حفاظت فنی و ایمنی و احتیاط لازم و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی لازم توسط کارفرما و نمایندگان وی بوده باشد، (که معمولا بدین شکل است)سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری و … را پرداخت نموده و براساس ماده 50 و 90 این قانون حق خود را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

مطابق تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی: کارفرما مقصر می تواند با پرداخت معادل 10 سال مستمری ، خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی را جبران نماید و بری الذمه گردد .

تفسیر ماده قانونی فوق:

چنانچه کارگری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی باشد و در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف به جبران هزینه هایی مانند پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت بیمه شده ، پرداخت مستمری و ازکار افتادگی به  فرد حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی در زمان درمان بیماری و غرامت دستمزد وی می باشد. اما چنانچه بر اساس این ماده قانونی کارفرما بر اساس گزارش بازرس اداره کار مسئول و مقصر شناخته شود سازمان تامین اجتماعی با رای اجرای احکام آن سازمان کلیه هزینه هایی را که برای کارگر فوق انجام داده است را تا سقف 10 سال مستمری کارگر و در ابتدای 10 سال بصورت یکجا از کارفرما دریافت خواهد نمود.

بنابراین چنانچه کارفرما کلوز 10 را دریافت نکرده باشد باید این مبلغ را بصورت یکجا از جیب خود پرداخت نماید، ولی با خرید این کلوز شرکت بیمه ایران علاوه بر پرداخت کامل دیه فوت و نقص عضو فرد حادثه دیده متعهد به پرداخت این مبلغ مطالبه شده توسط سازمان تامین اجتماعی تا مقدار مشخص شده در متن این کلوز می باشد.

برای تعیین میزان ریالی 10 سال مستمری تبصره یک ماده 66 تامین اجتماعی، می توان بر اساس لیست تامین اجتماعی آخرین حقوق   فرد حادثه دیده را در 120 (ماه)  ضرب کرده تا مبلغ 10 سال پرداختی به تامین اجتماعی بدست بیاید. این مبلغ علاوه بر مبلغ دیه فوت است که توسط بیمه ایران پرداخت می گردد.

11- کلوز شماره 11 : (بیمه حوادث)

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار، کارفرما، پیمانکار، مهندسین ناظر، طراح، مشاور و مجری ذیصلاح در اثر خطرات مورد بیمه فقط در محل مورد بیمه، با خرید این کلوز تحت پوشش بیمه حوادث بوده و خسارات وارده پس از اعمال بر روی سرمایه خریداری شده در ماههای عادی در زمان صدور بیمه نامه ،قابل پرداخت می باشد.

در صورت محکومیت بیمه گزار بر اساس رای مراجع قضایی ،تعهد بیمه گر صرفا از محل بیمه نامه مسئولیت کارفرما ، می باشد.

مشاوره خرید کلوز یازده:

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان، کسانی که رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش می باشند، بنابراین پرداخت خسارت به اشخاص فوق الذکر خارج از تعهدات بیمه نامه می باشد و یا به عبارتی در صورت بروز خسارت برای کارفرما ،وی نمی تواند علیه خود شکایت کند و ادعای خسارت نماید و به نوعی می توان گفت کارفرما نمی تواند برای خود در برابر خود بیمه مسئولیت تهیه کند، از این رو بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، خود و افراد فوق الذکر را صرفا در محل مورد بیمه و بر اساس تعهدات بیمه نامه تحت پوشش قرار دهد.

حق بیمه این کلوز : پنج درصد حق بیمه پایه و نهایتا یکصد هزار تومان می باشد.

12- کلوز شماره 12 : (اشخاص ثالث)

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد و تعهد بیمه گر در این کلوز از 50% حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

مشاوره خرید کلوز دوازده :

در تعهدات اصلی بیمه نامه کلیه افرادی که صرفا رابطه استخدامی با کارفرما دارند تحت پوشش قرار می گیرند. ولی نکته قابل توجه این است که در عمل افراد بسیاری بعنوان میهمان،بازدیدکننده، خریدار،عابر پیاده (در پروژه های ساختمانی) و … ممکن است در محل مورد  بیمه تردد کرده و دچار حادثه گردند و این افراد تنها زمانی تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرند وخسارت قابل پرداخت می باشد که کلوز 12 را خریداری کرده باشند.

حق بیمه این کلوز در بیمه های غیر ساختمانی ده درصد حق بیمه پایه است.

13- کلوز شماره 13 : (افزایش دیات)

تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت:

13-1 تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یکبار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می گردد،دخواهد بود.

13-2 تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می گردد،دخواهد بود.

13-3 تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه به نسبت تعهدات مندرج در بیمه نامه که توسط مراجع قضایی مشخص می گردد، خواهد بود.

مشاوره خرید کلوز سیزده:

در زمان صدور حکم، دیه باید توسط مقصرین حادثه بصورت یوم الادا پرداخت گردد و از طرفی در محاکم قضایی از زمان بروز حادثه تا زمان صدور حکم مدت زیادی سپری می شود و نا خواسته صدور حکم قطعی به سال های بعد منتهی می شود، بنابراین با توجه به افزایش سالانه مبلغ دیه بر اساس میزان تورم که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میگردد، نیاز هست تا این کلوز خریداری شود تا در زمان پرداخت خسارت مبلغ دیه بر اساس دیه روز به زیاندیدگان پرداخت گردد.

حق بیمه برای این کلوز :

برای یکبار بیست وپنج درصد

برای دو بار سی و پنج درصد

برای سه بار چهل درصد

حق بیمه پایه است.

14- کلوز شماره 14 : (دستمزد روزانه)

مسئولیت بیمه گزار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گزار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد و تعهد بیمه گر از محل کلوز پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

–   غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه گر می باشد.

–   حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هر نفر مبلغ …………………… ریال می باشد.

مشاوره خرید کلوز چهارده:

در تعهدات اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه پزشکی تحت پوشش قرار دارد اما پرداخت غرامت و دستمزد روزانه حادثه دیده در ایام بستری و استراحت که قادر به هیچگونه فعالیتی نیست در تعهدات اصلی بیمه نامه قرار ندارد، بنابراین این پوشش را کارفرما با پرداخت حق بیمه اضافی می تواند دریافت کند. بدین شکل که از روز چهارم عدم فعالیت مصدوم تا حداکثر نود روز حقوق روزانه مشخصی را شرکت بیمه بعنوان دستمزد روزانه به وی پرداخت می نماید.

15- کلوز شماره 15 : (حوادث نا مرتبط)

صدمات جسمانی وارد به کارکنان بیمه گزار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش قرار می گیرد.

مشاوره خرید کلوز پانزده:

(منظور از فعالیت غیر مرتبط ، کلیه امور نامرتبط به طبقه شغلی و شرح کار در محل مورد بیمه  است که معمولا شکل می گیرد).

بر اساس متون شرایط عمومی بیمه نامه (آیین نامه 80 شورای عالی بیمه) حوادثی در بیمه مسئولیت کارفرما تحت پوشش می باشد که مرتبط به موضوع کار و فعالیت کارفرما باشد و اگر به هر دلیلی (که معمولا در هر کارگاهی اتفاق می افتد) حوادثی ناشی از فعالیت غیر مرتبط با موضوع کار عنوان شده در بیمه نامه صورت پذیرد خارج از تعهدات بیمه نامه است مگر با خرید این کلوز که معمولا توصیه می گردد حتما در هر بیمه نامه ای اخذ گردد تا دامنه پوشش های بیمه نامه گسترده تر گردد.

16- کلوز شماره 16 : مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال کارکنان پیمانکار (غیر ساختمانی)

مشاوره خرید کلوز شانزده:

در هر پروژه و در هر کارگاهی(غیر ساختمانی) کارفرما در هر حوزه کار را به پیمانکاران متعددی واگذار می نماید و این پیمانکاران نیروهای خود را بهمراه می آورند و کارگران این پیمانکاران به تنهایی هیچگونه قراردادی را مستقیم با کارفرما ندارند،ولی چنانچه برای آنان در محوطه کارگاهی اتفاقی رخ دهد مسئولیت اصلی بعهده کارفرما می باشد و مسئول جبران خسارت جرحی و یا فوت آنان خواهد بود بنابراین اخذ این کلوز برای پوشش اینگونه اتفاقات به نوعی می توان گفت اجباری خواهد بود.

موضوع بیمه نامه مسئولیت کارفرما:

مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار در قبال پرداخت هزینه های پزشکی ، فوت ،نقص عضو کارکنان ناشی از حادثه مورد موضوع بیمه.

فعالیت موضوع بیمه نامه:

هر نوع وظیفه شغلی که بر اساس ارجاع کارفرما ،پرسنل موظف به انجام آن هستند.

حق بیمه این کلوز ده درصد حق بیمه پایه است.

کلوز مسئولیت متقابل کارکنان

مسئولیت کارکنان بیمه گزار نسبت به هم در محل مورد بیمه ناشی از قصور،سهل انگاری و اشتباه بصورت رایگان در بیمه ایران تحت پوشش می باشد که البته در برخی شرکت های بیمه ای بعنوان یک کلوز و با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش می باشد.

توصیه مهم:  حتما قبل از خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با یک مشاور و کارشناس خبره و امین مشورت نمایید تا بیمه نامه ای برای شما طراحی گردد که بر اساس نیاز شما باشد که نه حق بیمه اضافی پرداخت نمایید و نه بیمه ای دریافت نمایید که در زمان خسارت حادثه شما را پوشش ندهد؛ که این خود بدترین نوع بیمه نامه است که خریداری کرده اید.

مشاور با تجربه

مشاوره قبل از خرید بیمه

توصیه فوق بر اساس تجربیات ما ارائه میگردد که همواره با کارفرمایان مبتلا به بسیاری مواجه هستیم که بیمه دارند ولی در زمان حادثه پوشش بیمه ای ندارند و در این حالت دیگر کاری نمی توان انجام داد چه بسا هر عملی نوشدارو پس از مرگ سهراب است.


بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان

انواع بیمه مسئولیت حتما کلیک کنید

راهنمای دریافت خسارت در بیمه مسئولیت

سئوالات متداول در بیمه مسئولیت

آپارات بیمه ایران

جهت دریافت هرگونه راهنمایی و مشاوره پیرامون کلوزهای بیمه مسئولیت با ما تماس بگیرید.