بیمه مسافرتی بیمه ایران

بیمه مسافرتی

بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

آیا تاکنون به مشکلاتی که ممکن است حین مسافرت به خارج از کشور بوجود آید فکر کرده اید؟به این موضوع فکر کرده اید که به هنگام مسافرت به خارج از کشور ، چگونه با خیال آسوده مسافرت کنید؟

آیا می دانید که بیمه های گروهی چون تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، درمان تکمیلی و … هیچ گونه هزینه ای را در خارج از کشور تقبل نمی کنند؟

 

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج ازکشور بعلت بروزحادثه یا بیماری غیر مترقبه
۲- بازگرداندن بیمار به کشور
۳- هزینه های فوری دندانپزشکی
۴- بازگرداندن اعضای بلافصل خانواده فرد بیمار یا متوفی به کشور
۵- بازگرداندن جسد متوفی
۶- بازگشت اضصطراری به کشور بدلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
۷- حواله تضمینی وجوه نقد
۸- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما یا تأخیر در ورود آن
۹- تأخیر در حرکت

 

بیمه مسافرتی ورود به کشور (مخصوص خارجی ها)