بیمه درمان SOS

بیمه درمان SOS

نمایندگی۶۲۶۷ بیمه ایران افتخار دارد، خدمات درمانی شرکت کمک رسان ایران را نیز جهت  ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان خود ارائه نماید.

شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده به شماره ۹۱۸۹۱ مورخ ۷۱/۵/۲۱ است. این شرکت فعالیت خود را دو سال قبل از تاریخ فوق در قالب نمایندگی شرکت International SOS برای ارائه خدمات به اعضاء این شرکت در ایران آغاز نمود. با گذشت زمان و جلب توجه و علاقه مشتریان ایرانی به این قبیل خدمات، کمک رسان با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد.

شرکت کمک رسان ایران شرکت “بیمه” نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.

خدمات پزشکی sos بر طبق جدیدترن تعهدات (سال ۱۳۹۴) به شرح زیر است:

خدمات درمان و امداد پزشکی (طرح خانواده)

دسترسی شبانه روزی به خدمات

تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال *

تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تامین هزینه لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تامین هزینه بیمه حادثه تا سقف ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سازماندهی انتقال پزشکی زمینی در سراسر ایران

انتقال پزشکی هوایی

خدمات پزشکی در منزل

کمک رسانی حقوقی

تهیه و ارسال داروی کمیاب

تامین هزینه درمان در خارج از کشور

اخذ نظریه %D

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.