بیمه حمل و نقل

شرکت سهامی بیمه ایران کلیه ریسکهای مربوط به حمل و نقل کالا از مبادی مختلف به سایر نقاط در سراسر دنیا را اعم از اینکه از طریق دریا،خشکی(زمینی)هوایی و یا ترکیبی از این مسیرها باشد تحت پوشش بیمه حمل و نقل قرار می دهد .بیمه نامه های صادره می تواند برای کالاهای وارداتی ، صادراتی و یا حمل های داخلی قابل استفاده باشد و بر حسب نوع کالاها و حاسیت آنها در مقابل خطرات گوناگون پوششهای متناسب تحت عنوان کلوزهای A ،BوC ارائه می شود .

در بیمه نامه با شرط A که اصطلاحا بیمه تمام خطر نیز به آن اطلاق می شود کلیه خطرات با استثنای خطراتی که در بخش استثنائات بیمه نامه ذکر گردیده تحت پوشش قرار می گیرد . در این بیمه نامه فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت)وجود ندارد .بیمه نامه هایی که با شرایط B و C صادر می شوند خطراتی را تحت پوشش قرار می دهند که نام آنها در بیمه نامه صراحتا ذکر شده باشد .تعداد خطرات تحت پوشش در شراط B بیش از خطراتی است که در شرایط C تحت پوشش قرار می گیرد و وجود فرانشیز در بیمه نامه های با شرایط B یکی از ویژگی های این نوع بیمه نامه می باشد .

بیمه حمل و نقلشرایط بیمه حمل و نقل کالا :

۱ – شرط خسارت کلی (Total Loss)

زمانی است که کالا در یک حادثه کاملا از بین رفته یا غیر قابل استفاده گردد .

۲شرطC:در این شرط خسارت ناشی از خطرات زیر تحت پوشش می باشد :

–          آتش سوزی ، انفجار

–          به گل نشستن ، زمین گیر شدن ، برخورد با کف دریا ، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور

–          واژگون شدن یا از راه یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی

–          تصادم یا برخورد کشتی یا شناور با هر وسیله حمل دیگر و یا با اجسام خارجی به غیر از آب

–          تخلیه کالا در بندر اضطراری

–          فدا کردن کالا در جریان زیان همگانی

–          به دریا انداختن کالا برای سبک سازی

۳ شرطB:خطرات تحت پوشش در این شرط عبارتند از کلیه خطرات بیمه شده در شرط Cبه انضمام خطرات زیر :

–          زلزله ، آتشفشان ، صاعقه

–          به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی

–          ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر ، لیفت وان یا محل انبار

–          از بین رفتن کامل هر بسته کالا در کشتی یا شناور

–          از بین رفتن هر بسته کالا به علت سقوط در هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی و یا شناور

خطرهای زیر با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه گذار از خسارت وارده)تحت پوشش کلوز Bمی باشند :

–          دزدی ، دله دزدی ، قلاب زدگی

–          آبدیدگی ، روغن زدگی ، پارگی

–          شکست ، ریزش

–          خسارت ناشی از کالای مجاور

همچنین خسارت ناشی از عدم تحویل یک بسته کامل نیز با پیوست نمودن کلوز PILFERAGE AND NONDELIVERY به کلوز B تحت پوشش می باشد .

۴شرط A:

بیمه باربری با شرط A که کاملترین ، در این نوع بیمه می باشد بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و کلیه خطرها به جز موارد مستثنی شده را شامل می شود .

استثنائات : ( اهم مواردی که مشمول بیمه باربری نمی باشند )

–         موارد استثناء در شرایط  B ,C :

این بیمه به هیچ وجه شال خطرات زیر نمیگردد :

–          تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار .

–          نشت و ریزش عادی ، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه .

–          تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل .

–          تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه .

–          تلف ، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تاخیر باشد ، حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد .

–          تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از ورشستگی یا اعسار مالکان ، مدیران ، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها .

–          آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از آن توام با سوء نیت از طرف هر کس .

–          تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند .

–       موارد استثناء در شرایط A:

تمامی  موارد ذکر شده در شرایط B و C به جز آسیب عمدی یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا بخشی از آن توام با سوء نیت از طرف هر کس ،به جز بیمه گذار .

بیمه حمل داخلی :

خطرهای تحت پوشش در بیمه حمل و نقل داخلی از دو گروه تشکیل می شوند :

–          خطرات اصلی شامل آتش سوزی و حادثه وسیله حمل ( تصادف ، تصادم ، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه )

–          خطرهای اضافی که بر حسب توافق هنگام صدور بیمه نامه به خطرهای اصلی اضافه می شوند از قبیل بارگیری ، تخلیه ، سرقت و ….

 

جهت مشاوره در مورد بیمه آحمل و نقل با ما تماس بگیرید.

با اولین تماس با کارشناسان و مشاورین ما پاسخ تمام سوالات خود را خواهید گرفت.

صدور انواع بیمه نامه در کمترین زمان ممکن به صورت حضوری و غیر حضوری در شعبه 6267 بیمه ایران.

شعبه بهشتی بیمه ایران

نشانی: تـهــران،خـیـابـان شهید بهشتی(عباس آباد)،خیابان سرافراز، پلاک ١١، برج موج، طبقه همکف، واحد ۳

(واحد مشاوره تخصصی و صدور و پیگیری خسارات)

Email: info@6267.ir

شماره تماس:  02188536405   ، 02188536381 ، 02188742535     

فکس : 02189773050

آپارات بیمه ایران