بیمه کودکان (آتیه)

توضیحات بیشتر

بیمه آتیه کودکان بیمه ایران،طرحی ایده آل برای پس انداز و سرمایه گذاری مطمئن برای آینده کودکان شماست،که در این طرح، از طرفی والدین بتدریج و با برنامه ریزی مدون سالیانه مبلغی را به دلخواه در این صندوق پس انداز می کنند و از طرف دیگر بیمه ایران نیز علاوه بر واریز حق بیمه ها سود آنها را نیز به صندوق واریز می کند.