موفقیت

داستان امید

توسط مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸ موفقیت

داستان امید روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم. شغلم را دوستانم را، مذهبم را زندگی ام

ادامه مطلب

ماجرای واقعی یک تصمیم

توسط مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸ موفقیت

ماجرای واقعی یک تصمیم آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن،

ادامه مطلب