موفقیت

داستان امید

by مدیر فروردین ۲۴, ۱۳۹۸ موفقیت

داستان امید روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم. شغلم را دوستانم را، مذهبم را زندگی ام

Read More

ماجرای واقعی یک تصمیم

by مدیر فروردین ۲۴, ۱۳۹۸ موفقیت

ماجرای واقعی یک تصمیم آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن،

Read More