انواع بیمه مسئولیت 

 

بیمه مسئولیتبیمه مسئولیت چیست و چرا اهمیت دارد؟ بیمه مسئولیت یکی از متنوع ترین رشته های بیمه است. تنوع در شغل،فعالیت و اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص در نتیجه باعث تنوع در خسارت بدنی یا مالی وارده به اشخاص ثالث و همچنین کارکنان خود به علت فعالیت شغلی یا غیر شغلی دیگران یا استفاده آنها از این امر است.

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران، هرکس عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا حیثیت یا شهرت تجاری، یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه وارد نماید که موجب خسارت مادی یا معنوی دیگران شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. همچنین کار فرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارتهایی می باشند که از طرف کاکنان اداری و یا کارگران آنان حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.

انواع بیمه مسئولیت:

موضوع بیمه مسئولیت مدنی:

تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر، خطا، اشتباه، غفلت و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود.
بدین ترتیب بیمه های مسئولیت با جبران زیانها و خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گذاران در برابر زیان دیدگان، نقش مهم و موثری در حل اختلافات اشخاص حقوقی و حقیقی به علت فعالیت های اقتصادی، قراردادی، حرفه ای و … ایفا می نماید.

هزینه و حق بیمه کلیه بیمه های مسئولیت به دلیل متغییرهای فراوان در این بیمه نامه ها بسیار متغییر است و دلیل اصلی تفاوت قیمت در یک بیمه نامه معمولا به دلیل میزان پوشش های دریافتی در یک بیمه نامه می تواند بسیار متغییر باشد ولی آنچه مهم و حیاتی می باشد دریافت پوشش ها بر اساس نیاز بیمه گزار یا کارفرما می باشد که در صورت بروز یک حادثه غیرقابل پیش بینی در محدوده پروژه،بیمه گزار تازه به این فکر نیفتد “کاش با همراهی یک مشاور مجرب بیمه نامه را دریافت می کردم که در این لحظه سخت و سرنوشت ساز با خیال راحت خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت می نمودم.”
با توجه به تنوع فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، حرفه ای، فرهنگی، ورزشی، درمانی و … انواع مختلف بیمه نامه های مسئولیت طراحی و عرضه گردیده و مورد استقبال مدیران و مسئولان موسسات و قشرهای مختلف اجتماعی قرار گرفته است .