بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما

خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (ساختمانی، صنعتی،تجاری و اداری)

با خرید بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه – اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی) که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جرحی و فوت و نقص عضو گردد، مسئول هستند. در بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان ، کارفرما کلیه مسئولیت خود در برابر کارکنان را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد.کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،از جمله شرکتها، سازمانها، ‌کارخانجات و کارگاه‌هایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای بناهای مسکونی و تجاری که در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول هستند و به بیمه مسئولیت کارفرما نیاز مبرم دارند.

 • پوشش های اصلی بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان(کلوز های اجباری)

  • فوت
  • نقص عضو
  • هزینه پزشکی بیمارستانی
 • پوشش های فرعی بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان  (کلوزهای اختیاری)

  • تعدد دیات
  • ماموریت‌های خارج از کارگاه
  • اماکن وابسته به کارگاه
  • مجریان ذیصلاح
  • حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
  • مسئولیت پیمانکاران فرعی
  • مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
  • مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
  • شخص کارفرما. پیمانکار و …
  • خسارت جانی اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۲ سال
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۳ سال
  • پرداخت غرامت روزانه کارگران
  • صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده

 

در بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان برای اینکه بیمه نامه بر اساس نیاز شما طراحی گردد تا در مواقع خسارت های احتمالی کارفرما بتواند با آسودگی خاطر از بیمه نامه اخذ شده استفاده نماید،نقش یک مشاور مجرب و متخصص پر رنگ تر می شود بنابراین قبل از خرید بیمه نامه حتما با یک مشاور مطلع به امور بیمه ای مشورت نمایید.

دانلود فرم پیشنهاد:

مسئولیت کارفرما

 

 

برای اطلاع از تمامی کلوزهای بیمه مسئولیت کلیک کنید.

انواع بیمه مسئولیت