بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

بیمه مسئولیتبیمه مسئولیت مهندسین ناظر

مهندسین ناظر و محاسب

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است. بر اساس بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب ، مسئولیت حرفه‌ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه ‌و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب تعهدات بیمه‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.

نکات مهم قبل از خرید بیمه مسئولیت مهندس ناظر و محاسب :

شروط بیمه نامه شامل :
۱ – خسارات بدنی و مالی ناشی از مسئولیت‏های صاحبکار و پیمانکار تحت پوشش این بیمه نامه نمی‏باشد .
۲ – خسارت ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی وارد به ساختمان مورد نظارت که بیمه گزار مسئول جبران آن نیست ، مشمول این بیمه نامه نمی‏باشد.
۳ – جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری تحت پوشش این بیمه نامه نمی‏باشد .
۴ – خسارت براساس نظر کارشناس بیمه‏ گر تعیین و پرداخت می‏گردد .
۵ – پرداخت غرامات جانی بدون رأی دادگاه ( مشروط به ارایه مدارک و مستندات مبنی بر تعیین درصد تقصیر از مبادی ذیربط و گواهی پزشک قانونی ) قابل رسیدگی می‏باشد و در صورت عدم توافق رأی مراجع ذیصلاح الزامی است .
۶ – تعهد بیمه‏ گر هر پروانه ساختمان یک سال بوده و پس از انقضای این مدت مسئولیت بیمه‏گزار به مدت ۵ سال در رابطه با پروژه مورد نظارت تحت پوشش  بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب قرار می‏گیرد مشروط برآنکه از ابتدا تحت پوشش این بیمه بوده و در طول اعتبار این قرارداد نیز دارای اعتبار باشد .

فرانشیز در بیمه مسئولیت مهندسین :

فرانشیز صرفاً درخصوص خسارت مالی و تا میزان ۱۰% درج گردد.
چنانچه درخصوص فرانشیز هزینه های پزشکی یا غرامت هیچ درصدی درج گردد که منظور فرانشیز صفر% در خصوص هزینه های پزشکی یا غرامت
می باشد.

پیشنهاد بیمه مسئولیت مهندس ناظر

 

انواع بیمه مسئولیت

مشاوره رایگان خرید بیمه

جهت استفاده از مشاوره رایگان خرید بیمه اطلاعات خود را وارد نمایید تا مشاوران حرفه ای ما در زمینه بیمه با شما تماس بگیرند