بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

مسئولیت مدیران رستوران ها

بیمه مسئولیت مدیران رستوران هامدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران‌ها‌ و استراحت‌گاه‌های ساحلی صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها خساراتی همچون فوت،نقص عضو و هزینه های پزشکی را تحت پوشش قرار میدهد. کلیه مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌ کننده از فضا و تجهیزات آنها به این بیمه نامه نیاز دارند.

دانلود فرم پیشنهاد:

پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران رستوران

انواع بیمه مسئولیت

مشاوره رایگان خرید بیمه

جهت استفاده از مشاوره رایگان خرید بیمه اطلاعات خود را وارد نمایید تا مشاوران حرفه ای ما در زمینه بیمه با شما تماس بگیرند