بیمه سازه های تکمیل شده

بیمه مهندسی

بیمه سازه های تکمیل شده

Date:

اردیبهشت٫ ۱۸, ۹۸

تمام موضوعات بیمه ای که در زمان احداث می توانستند تحت پوشش بیمه  تمام خطر پیمانکاران قرارگیرند درزمان بهره برداری می تواند تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده بیمه ایران قرار گیرد .
مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره بدنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و غیره پوشش دهد.

بیمه سازه های تکمیل شده بیمه ایران

بیمه سازه های تکمیل شده اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش بیمه سازه های تکمیل شده قرار گیرند عبارتند از:

جاده ها ، باندهای فرودگاه ، پلها ، تونلها ، سدها ، کانالها ، بندرگاهها ، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب ، شبکه ها و سیستم های فاضلاب. نکته قابل توجه اینکه با عنایت به نوع مورد بیمه های یاد شده  بیمه سازه های تکمیل شده نباید جانشین و یا رقیب بیمه آتش سوزی تلقی گردد.

خطرات تحت پوشش C.E.C.R :

– تصادم وسایط نقلیه زمینی ، آبی ، هوایی و یا سقوط اجسام
– زمین لرزه
– امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان
– طوفان ، سیل یا طغیان آب
– نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین
– یخبندان ، یخ و برف
– خرابکاری عمدی
– آتش سوزی
– صاعقه و انفجار

نکات مهم در بیمه C.E.C.R :

– پوشش بیمه ای C.E.C.R تنها پس از تحویل دائم و شروع دوره بهره برداری آغاز میگردد.
– نوع ساخت، کیفیت مصالح و نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت سازه مورد بیمه مؤثر میباشد.
– بیمه گذار میتواند سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
– زآنجائیکه به قیمت نو بیمه نمودن سازه کارکرده ممکن است سبب تحریک بیمه گذار برای از بین بردن عمدی سازه خود گردد درصورت خسارت کلی، استهلاک کارکرد از ارزش ساخت نوی سازه بیمه شده کسر خواهد شد.
– بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.

مدارک لازم برای ارایه نرخ و شرایط :

– پرسشنامه تکمیل شده با مهر و امضاء بیمه گذار
– نقشه محل یا مسیر مورد بیمه
– گزارش بازدید کارشناس بیمه گر

ریسک تکمیل شده ساختمانی

بیمه تمام خطر پیمانکاران

انواع بیمه مهندسی و تمام خطر

مشاوره رایگان خرید بیمه

جهت استفاده از مشاوره رایگان خرید بیمه اطلاعات خود را وارد نمایید تا مشاوران حرفه ای ما در زمینه بیمه با شما تماس بگیرند