Holds our products and product specific data

بیمه مسئولیت مهدکودک

بیمه مسئولیت مهدکودک مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در مهدکودک‌ها، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مدیران مهدکودک‌ها صادر می‌شود. کلیه مدیران مهدهای کودک به این بیمه نامه نیاز دارند. این بیمه نامه خطراتی همچون فوت ،نقص عضو و خسارت مالی را تحت پوشش قرار…

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است. بر اساس بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و…

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

مسئولیت مدیران رستوران ها مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات احتمالی در این مکان‌ها، بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران‌ها‌ و استراحت‌گاه‌های ساحلی صادر می‌شود. همچنین بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها خساراتی همچون فوت،نقص…

بیمه بیمارستان

بیمه بیمارستان یا بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها     بیمه بیمارستان و درمانگاه ها و کلینیک ها دومین طرح بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئـولیت حرفه‌ای پزشکان است که در واقع این بیمه در جهت تأمین هرچه گسترده‌تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است. موضوع بیمه نامه مسئولیت…

بیمه پزشکان و پیراپزشکان

  بیمه پزشکان و پیرا پزشکان در بیمه پزشکان ، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که در بیمه پزشکان و پیراپزشکان اگر در اثر خطا، غفلت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فـوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. در بیمه پزشکان کلیه…

بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه مسئولیت آتش سوزی با خرید بیمه مسئولیت آتش سوزی ، مسئولیت بیمه‌گذار در قبال خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش‌سوزی و ترکیدگی لوله آب به همسایگان و مراجعه کنندگان به محل مورد بیمه و همچنین هزینه‌های نجات و جلوگیری از توسعه خسارت نیز تا 20% سرمایه مالی بیمه نامه قابل پرداخت…

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

خرید بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل با توجه به سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای که همه ساله توسط دفتر آمار و خدمات ماشینی سازمان حمل و نقل پایانه های کشور انتشار می یابد سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن کالا در سطح کشور از طریق حمل جاده ای و با خرید بیمه…

بیمه مسئولیت رایانه

بیمه مسئولیت رایانه قابــل توجه کلیه دارنــدگان رایانـــه های شخصی و اداری ، واحــدهای صنـــفی و تجاری ، کارخانجات و فروشگاههای عرضــــه کننده رایانه و ادارات دولتـــی، بیمه ایران با ارائه بیمه مسئولیت رایانه کلیه خســــــــارتهای فیزیکی وارد به رایانه ناشی از:  آتـش سوزی ، انفجار ، سیل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش…

بیمه مسئولیت مدیران تورها

بیمه مسئولیت مدیران تورها مسئولیت افرادی که با تورهای سیاحتی- زیارتی به سفر می‌پردازند، بر عهده مسئول آژانس مسافرتی است که مالکیت تور را به عهده دارد. از این رو در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه…