Archives

بیمه مسئولیت برگزارکنندگان نمایشگاه

by مدیر اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

Read More

بیمه مسئولیت مهدکودک

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت مهدکودک مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات

Read More

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب

Read More

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

مسئولیت مدیران رستوران ها مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها

Read More