بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت مهدکودک

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت مهدکودک مدیران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. برای پوشش خسارات ناشی از خطرات

Read More

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب و طراح

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب بیمه مسئولیت مهندسین ناظر و محاسب در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب

Read More

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

مسئولیت مدیران رستوران ها مدیران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌های ساحلی در قبال خطرات احتمالی افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات آنها

Read More

بیمه بیمارستان

by مدیر اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸

بیمه بیمارستان یا بیمه مسئولیت مدیران فنی بیمارستانها     بیمه بیمارستان و درمانگاه ها و کلینیک ها دومین طرح

Read More