بلی بیمه مسافرتی در تمامی سفارت خانه ها معتبر می باشد.

بیمه های مسافرتی برای ایجاد آرامش و جلوگیری از نگرانی های سفر برای شما طراحی شده است

بلی بیمه مسافرتی پوشش سراسری دارد و ارایه خدمات آن در سراسر دنیا به یک شکل است البته این نکته هم قابل ذکر است پوشش های این بیمه فراتر از پوشش های بیمه ارایه شده توسط سازمان حج و زیارت می باشد.

می توان گفت تمامی خطرهایی که ممکن است در طول سفر برای شما پیش آید مانند هزینه های پزشکی،مشکلات حقوقی،تاخیر سفر و.. را پوشش می دهد.

بلی بیمه های مسافرتی از لحظه خروج از کشور که با مهر پاسپورت یا بلیت سفر مشخص می شود اعتبار دارد.