در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته باشد و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها مى توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث ۱۰ درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند.

زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول انجامد یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوه قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر یا بیشتر از آن باشد.

اگر زیاندیده فاقد گواهینامه باشد خسارت پرداخت می شود.

ماه های رجب، ذی الحجه ، ذی القعده و محرم

خسارت بدون کروکی با حضور طرفین در بیمه پرداخت می شود اما در خسارات با کروکی نیازی به حضور مقصر نمی باشد

 

حتما به محل صدور بیمه نامه خود مراجعه نموده و برگ الحاقی تصحیح شماره شاسی را دریافت نمایید

هزینه های ابتدایی بیمارستانی را وزارت بهداشت پرداخت می نماید و شما هزینه ای نمی پردازید و در نهایت بعد از صدور رای دادگاه ۵۰% غرامت دیه ایشان توسط بیمه پرداخت می گردد.

 

مالی:خسارات مالی را پوشش می دهد که در حوادث به اشیا و اموال از قبیل خودرو و … وارد می شود جانی: خسارات بدنی که در حوادث جانی به افراد حقیقی وارد می شود حوادث راننده: خساراتی که به راننده مقصر حادثه وارد می شود و هزینه پزشکی از تعهدات بیمه نامه خارج شده است. ارقام درج شده در بیمه نامه نهایت خسارتی می باشد که شرکت های بیمه در تعهداتشان می باشد و در هر حادثه پوشش می دهند.

خیر.بیمه شخص ثالث مربوط به افراد زیاندیده می باشد.مقصر با خریداری بیمه نامه بدنه می تواند خسارات احتمالی خود را جبران نماید

بیمه نامه شما درست صادر شده است و نگران نباشید.ملاک کارت ماشین وزن ناخالص(خودرو با بار) می باشد و ملاک بیمه وزن خالص بار میباشد.

بیمه شخص ثالث هزینه های بیمارستانی را پرداخت نمی کند . فقط میزان غرامت دیه را که معمولا مبلغ آن بیشتر از هزینه های بیمارستانی می شود پرداخت می کند

روال بر این منوال می باشد زیرا تا ۲ سال امکان سوء استفاده از بیمه نامه شما وجود دارد.اما با عنایت به اینکه شما دارای ۱۳ سال تخفیف عدم خسارت می باشید ، اگر این تخفیفات در بیمه نامه شما درج شده باشد می توانید با در دست داشتن سند و کارت شناسایی به بالاتر از ۴ راه مخبرالدوله مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه ایران مراجعه نمایید و از تخفیفات استفاده نمایید.

بله.داشتن یا نداشتن گواهینامه فرد زیاندیده تاثیری در پرداخت خسارت ندارد.

بله، اگر به بیمه ایران مراجعه نمایید سوابق عدم خسارت شما منتقل می شود.

اگر فرزند شما از راننده مقصر شکایت نماید می تواند طبق رای دادگاه دیه خود را دریافت نماید.

تمام سرنشینان خودرو مقصر غیراز راننده مقصر، شخص ثالث محسوب می شوند.(وفق ظرفیت مجاز مندرج در کارت انتظامی) و راننده مقصر از محل سرنشین قابل جبران است.

هر کدام از خودروها و سرنشینان آن می توانند نیمی از خسارتشان چه مالی چه جانی را از محل بیمه نامه های یکدیگر دریافت نمایند یعنی باید دو پرونده تشکیل شود

در صورتی که شما یک بیمه نامه بدون تخفیف برای خودروی قبلی صادر بفرمایید می توانید تخفیفات آن بیمه نامه را به خودروی جدیدی که سند آن بنام شما شده است منتقل نمایید.

حق بیمه کرایه شخصی ۲۰% و کرایه بیابانی ۳۵% اضافه نرخ نسبت به خودروهای شخصی دارند.

خیر، طبق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث ، مصوبه هیات وزیران و بخشنامه شماره ۹۷۲۰ مدیریت اتومبیل قابل پرداخت نیست.

متاسفانه بازسازی قبل از بازدید خودرو منجر به عدم پرداخت خسارت می شود و زیاندیده باید از طریق مراجع قضایی شکایت و پیگیری نماید،و نباید بعد از تصادف قبل از کارشناسی بیمه خودرو را تعمیر کرد.

در بیمه نامه شخص ثالث اگر مقصر حادثه گواهینامه معتبر با وسیله نقلیه نداشته باشد ولی بیمه نامه داشته باشد پرداخت خسارت صورت میگیرد .(شرایط پرداخت)؟

بیمه در چنین مواردی از راهنمایی و رانندگی در مورد اعتبار گواهینامه استعلام می گیرد در صورتیکه راهنمایی و رانندگی فرد را مجاز به رانندگی بداند خسارت پرداخت می شود.

اگر در نیشابور انجام دهید بهتر است یعنی سیکل رسیدگی به پرونده شما سریعتر انجام می گردد. اما با داشتن نیابت قضایی می توانید در قم نیز تشکیل پرونده دهید. ولی با کمی تاخیر بیشتر به پرونده شما رسیدگی می گردد.

با توجه به مکاتباتی که بین بیمه و دادگاه در مورد پرداخت خسارت وجود دارد شما در شهری که تصادف نمودید می توانید اقدام به دریافت خسارت نمایید(بدون توجه به محل صدور بیمه نامه)

شما با در دست داشتن مدارک خودرو و کارت شناسایی معتبر به واحد صادر کننده بیمه نامه خود مراجعه نمایید و گواهی المثنی بیمه نامه خود را دریافت نمایید.زمان تمدید بیمه نامه، بیمه جدید شما بدون تخفیف عدم خسارت و بدون جریمه نداشتن کوپن صادر می شود و در صورت نداشتن خسارت سال آینده بیمه بعدی شما با ۴ سال تخفیف تمدید می گردد.

خیر،طبق مصوبه شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گری تخفیفات شما در سال جدید اعمال نمی شود.

پوشش سرنشین شامل راننده می باشد که اکنون بنام پوشش مسبب حادثه ارائه می شود

بله.در صورتیکه راهنمایی و رانندگی منعی برای رانندگی شما نداشته باشد خسارت پرداخت می شود