دسته‌بندی نشده

مزایای بیمه مسئولیت

by مدیر فروردین ۲۶, ۱۳۹۸ دسته‌بندی نشده

مزایای بیمه مسئولیت حمایت از کارفرمایان در برابرحوادث احتمالی حیطه مسئولیت آنها ممکن است برای کارمندان وکارگران پیش بیاید بیمه

Read More

محاسبه حق بیمه شخص ثالث سال ۹۵

by مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸ دسته‌بندی نشده

محاسبه حق بیمه شخص ثالث سال ۱۳۹۵ کلیه خودروها با پوشش مالی ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق بیمه شخص

Read More

لیست کتاب های فروش و بازاریابی

by مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸ دسته‌بندی نشده

کتاب های فروش و بازاریابی یکی از دغدغه‌های اصلی برگزارکنندگان رویدادها، اجرای درست فرآیند بازاریابی و رسیدن به فروش بیش‌تر

Read More

مزایای بیمه مسافرتی

by مدیر فروردین ۲۰, ۱۳۹۸ دسته‌بندی نشده

مزایای بیمه مسافرتی مزایای بیمه مسافرتی خارج از کشور با احتساب موارد استثتائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند

Read More