Blog

آموزش پس انداز برای کودکان

آموزش پس انداز برای کودکان و نوجوانان

by مدیر خرداد ۲۶, ۱۳۹۸ مقالات

عادت پس انداز کردن را از ۷ سالگی به فرزندان مان بیاموزیم آموزش پس انداز برای کودکان و هوش مالی

Read More

بیمه درمان SOS

by مدیر اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸ اخبار بیمه, بیمه, بیمه درمان

بیمه درمان SOS نمایندگی۶۲۶۷ بیمه ایران افتخار دارد، خدمات درمانی شرکت کمک رسان ایران را نیز جهت  ارتقاء میزان رضایتمندی

Read More

بیمه تکمیل درمان چیست؟

by مدیر اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸ اخبار بیمه, بیمه, مقالات

 بیمه تکمیلی درمان      بستری در بیمارستان و اعمال جراحی و پرداخت هزینه های مربوط به آن یکی از

Read More

مزایای بیمه تکمیلی

by مدیر اردیبهشت ۰۸, ۱۳۹۸ بیمه درمان

مزایای بیمه تکمیلی نکته مـهـم قبل از مطالعه این بخش : با توجه به مزایای بیمه تکمیلی و اینکه بیمه

Read More