از نظر شما الویت برای بیمه کردن چیست؟

از نظر شما الویت برای بیمه کردن چیست؟

by مدیر آبان ۰۳, ۱۳۹۵

اگر چاه نفتی داشته باشید و چند بشکه نفت از نظر شما کدامیک از آنها در الویت برای بیمه کردن قرار دارند؟

مطمئنا جوابتان الویت با چاه نفت است چرا که بشکه های نفت از وجود آن چاه استخراج میشوند . حال به زندگی خود بنگرید شما به عنوان چاه نفت زندگی خود آیا بیمه نامه ای دارید؟ ولی بشکه های نفت خود را بموقع بیمه می کنید اتومبیل و دیگر مواردی که از وجود پر برکت شما حاصل گردیده اند.
اگر روزی بر بشکه های نفت اتفاقی بیافتد چاه نفت قادر به جبران آنهاست ولی درصورتی که خدای ناکرده چاه نفت از بین برود چه تدبیری برای جبران اقتصادی آن اندیشیده اید؟
 

هر ایرانی حداقل یک بیمه عمر

Social Shares

Related Articles

هر روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم

ارتباط با ما