قدردانی از زحمات پزشکان طرف قرارداد شرکت بیمه ایران

قدردانی از زحمات پزشکان طرف قرارداد شرکت بیمه ایران

by مدیر مهر ۱۱, ۱۳۹۵

پزشکان طرف قرارداد شرکت بیمه ایران

به گزارش سلیت بیمه ایران ، قدردانی و تقدیر از زحمات پزشکان طرف قرارداد شرکت یکی از وظایفی است که می بایست از منظر بازاریابی و مشتری مداری مورد توجه قرار گیرد و از قابلیت وظرفیت این مجموعه حرفه ای که به نوعی در زنجیره حوزه کسب و کار شرکت ذینفع می باشند بهره برداری لازم صورت پذیرد. دکتر جهانشاه حاج علیلو متولد۱۳۰۹ متخصص بیماریهای گوارشی در حال حاضر با شماره نظام پزشکی ۹۱۱ قدیمی ترین پزشک فعال طرف قرارداد بیمه ایران محسوب می شوند
و نامبرده از سال ۱۳۴۰ تاکنون با بیمه ایران همکاری دارند.از ویژه گی های بارز ایشان بجز حسن خلق و مهارت تخصصی، می توان به اعتقاد و علاقه خاص وی به بیمه ایران اشاره نمود و همواره بیمه ایران را بهترین و برترین بیمه ایرانی می دانند.

Social Shares