ویدئو ۲

بیمه آتش سوزی منازل برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با نمایندگی بیمه ایران کد ۶۲۶۷ به سایت www.6267.ir ما مراجعه نمایید. ۰۲۱-۸۸۵۳۶۴۰۵ ۰۲۱-۸۸۵۳۶۳۸۱

بیمه سرقت یا دزدی با شکست حرز بیمه سرقت یکی از قدیمیترین بیمه ها در حفاظت از اثاثیه و دارایی های هر شخص در بر ابر خطر سرقت و دزدی می باشد که یاور قدرتمندی در این زمینه محسوب می گردد. که به همراه بیمه آتش سوزی قابل ارائه می باشد.

بیمه سرقت یا دزدی با شکست حرز بیمه سرقت یکی از قدیمیترین بیمه ها در حفاظت از اثاثیه و دارایی های هر شخص در بر ابر خطر سرقت و دزدی می باشد که یاور قدرتمندی در این زمینه محسوب می گردد. که به همراه بیمه آتش سوزی قابل ارائه می باشد.