نقش آفرینی صنعت بیمه در اقتصاد

نقش آفرینی صنعت بیمه در اقتصاد

by مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

صنعت بیمه

صنعت بیمه – امروزه، صنعت بیمه در کنار سایر نهاد‌های مالی می‌تواند در تامین سرمایه واحدهای اقتصادی نقش‌آفرین باشد.
شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند ازطریق جمع‌آوری حق بیمه‌ها، به‌خصوص در بخش بیمه‌های عمر و زندگی که بین زمان پرداخت حق‌بیمه‌ها و پرداخت خسارت یک فاصله زمانی زیادی وجود دارد و باعث تولید و انباشت سرمایه شرکت‌های بیمه می‌شود، در سرمایه‌گذاری بخش‌های اقتصادی بسیار مفید واقع شوند.

با این وجود صنعت بیمه نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید،که باید بتوانیم سطح اطمینان و اعتبار بیمه را در دل مردم ارتقاء دهیم و دیدگاه های مردم نسبت به بیمه را تغییر دهیم .البته به نظر می‌رسد دلیل این عقب‌ماندگی، پایین بودن ضریب نفوذ بیمه‌های عمر و زندگی در کشورمان باشد. از آنجا که بیمه عمر در ایران برخلاف سایر کشورها از توجه کمتری برخوردار است و افراد تمایل پایینی به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها از خود نشان می‌دهند، اثرگذاری صنعت بیمه در بخش‌ها‌ی اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.
در کشورهای توسعه‌یافته، بیمه‌های عمر و زندگی ۸۰ درصد از سهم بازار بیمه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد، درحالی‌که این موضوع در کشور ما برعکس است و سهم بیمه‌های عمر در این صنعت بسیار ناچیز است.
با این حال و دراین شرایط چند وقتی است که شرکت‌های بیمه‌ای با حضور در بازار سرمایه و از طریق خرید سهام شرکت‌های صنعتی در بورس، سعی در سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصاد دارند که این سهم باید افزایش یابد.
از طرفی باتوجه به ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور و نسبت خسارت بالای شرکت‌های بیمه‌ای ‌در کنار هزینه‌های جانبی، به نظر می‌رسد که نقدینگی زیادی برای شرکت‌های بیمه‌ای باقی نمی‌ماند تا وارد بخش‌های اقتصادی شود که در این راستا با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه استفاده همه افراد از بیمه به‌خصوص در بخش بیمه‌های عمر و زندگی، می‌توان به رشد هر‌چه بیشتر نقش بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری اقتصادی امیدوار بود.
دست آخر این‌که، بیمه عمر، سرمایه‌گذاری را به‌طور جدی تحریک می‌کند و توسعه این بیمه‌نامه منجر به ایجاد اشتغال در کشور می‌شود، از این‌رو به نظر می‌رسد که باید به دنبال توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های عمر و زندگی در کشور بود.

Social Shares