بیمه حوادث

موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی) شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است .
بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه می شود . در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است . این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نیز هزینه های بستری و .. متفاوت است .
اما بیمه های حوادث گروهی برای گروههای بیش از ده نفر صادر می شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده اند .

انواع بیمه حوادث عبارتند از :
•    بیمه حوادث گروهی
•    بیمه حوادث انفرادی
•    بیمه حوادث خانواده
•    بیمه حوادث خارج از کشور

بیمه حوادث گروهی:

بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گذار تنظیم میگردد که به اهم آن اشاره می شود :
•    بیمه حوادث ۲۴ ساعته
•    بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه
•    بیمه حوادث ایام ماموریت
•    بیمه حوادث ورزشی
•    بیمه حوادث توریستی و مسافرتی
•    بیمه حوادث تحصیلی

بیمه حوادث انفرادی :

در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می گردد.
طبقه  یک   : این طبقه شامل اشخاصی که دارای کار اداری و دفتری و همچنین افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می پردازد می گردد.
طبقه  دوم   : افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار می کنند لیکن کار آنها با ماشین آلات صنعتی نخواهد بود از قبیل پزشکان عکاسان و انبارداران .
طبقه  سوم  : افرادی متخصص و یا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین آلات و ادوات صنعتی کارمی کنند مانند : کشاورزان ، رانندگان وسائط نقلیه سبک ، کارگران ساختمانی.
طبقه چهارم : افرادی که با ماشین آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می کنند و یا نوع کار آنها پرخطر می باشد از قبیل کارگران غیر ماهر صنعتی ، پرسکار فلز ، دکل بند ، ماموران آتش نشانی.
طبقه پنجم   : افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطر روبرو هستند از قبیل خلبانان ، کارگران معادن زیرزمینی.

بیمه حوادث خانواده :
در این نوع بیمه نامه کلیه افراد خانواده در مقابل حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعته تحت پوشش بیمه نامه حوادث خانواده قرار دارند.

سئوالات بیمه حوادث

 

                                                                                                                   برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرد