لزوم مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی

لزوم مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی

by مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی و نقش بیمه مرکزی در بخش مالی کشور، بر اهمیت نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه تأکید کرد.به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مرکزی با تقدیر از عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته، اظهار داشت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و توسعه‌ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه…

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی و نقش بیمه مرکزی در بخش مالی کشور، بر اهمیت نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه تأکید کرد.به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مرکزی با تقدیر از عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته، اظهار داشت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و توسعه‌ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه سیاست‌گذاری در این صنعت را دارد و نقش هیات عامل و شورای عالی بیمه در این بین نقش تأثیرگذاری است.

اهمیت نقش آموزش در پویایی صنعت‌

سید شمس الدین حسینی تلاش‌های بیمه مرکزی برای تهیه گزارش مناسب برای ارائه به مجمع را تحسین و رضایت خود را از تائید حساب‌ها و صورت‌های مالی توسط سازمان حسابرسی اعلام کرد.رئیس مجمع بیمه مرکزی با تاکید بر انجام مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی، گفت: این نهاد سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که با رعایت قوانین و مقررات مالی ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه ای را طوری بچیند که آن شرکت فقط کار بیمه‌ای انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مرکزی با اشاره به نقش مهم بیمه مرکزی و تلاش‌های صورت گرفته اخیر، گفت‌: اقدامات انجام گرفته، نشان می‌دهد که صنعت بیمه پویا و در حال حرکت است.وی با تاکید بر اینکه نظارت بر صنعت بیمه از کانال بیمه مرکزی می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به لزوم برقراری نظام یکپارچه در بخش‌های مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور، نقش بیمه در این بخش‌ها نقش تاثیرگذار و قابل اتکایی است.حسینی همچنین بر نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: قطعاً با توجه به رشد قابل ملاحظه بیمه در دنیا نیازمند توسعه و گسترش عمقی این صنعت در بخش‌های مختلف هستیم و تلاش‌های انجام شده برای تربیت نیروهای متخصص بیمه‌ای قابل تقدیر است ولی تقویت و تلاش بیشتر با حمایت های مالی و پشتیبانی ضروری است.

Social Shares