وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی و نقش بیمه مرکزی در بخش مالی کشور، بر اهمیت نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه تأکید کرد.به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مرکزی با تقدیر از عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته، اظهار داشت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و توسعه‌ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه …

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر لزوم مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی و نقش بیمه مرکزی در بخش مالی کشور، بر اهمیت نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه تأکید کرد.به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مرکزی با تقدیر از عملکرد صنعت بیمه در سال گذشته، اظهار داشت: بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و توسعه‌ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه سیاست‌گذاری در این صنعت را دارد و نقش هیات عامل و شورای عالی بیمه در این بین نقش تأثیرگذاری است.
سید شمس الدین حسینی تلاش‌های بیمه مرکزی برای تهیه گزارش مناسب برای ارائه به مجمع را تحسین و رضایت خود را از تائید حساب‌ها و صورت‌های مالی توسط سازمان حسابرسی اعلام کرد.رئیس مجمع بیمه مرکزی با تاکید بر انجام مراقبت‌های مالی توسط بیمه مرکزی، گفت: این نهاد سیاست‌گذار باید به گونه‌ای عمل کند که با رعایت قوانین و مقررات مالی ترکیب سهامداران شرکت‌های بیمه ای را طوری بچیند که آن شرکت فقط کار بیمه‌ای انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مرکزی با اشاره به نقش مهم بیمه مرکزی و تلاش‌های صورت گرفته اخیر، گفت‌: اقدامات انجام گرفته، نشان می‌دهد که صنعت بیمه پویا و در حال حرکت است.وی با تاکید بر اینکه نظارت بر صنعت بیمه از کانال بیمه مرکزی می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به لزوم برقراری نظام یکپارچه در بخش‌های مالی، اعتباری و سرمایه‌گذاری کشور، نقش بیمه در این بخش‌ها نقش تاثیرگذار و قابل اتکایی است.حسینی همچنین بر نقش آموزش و پژوهش در پویایی صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: قطعاً با توجه به رشد قابل ملاحظه بیمه در دنیا نیازمند توسعه و گسترش عمقی این صنعت در بخش‌های مختلف هستیم و تلاش‌های انجام شده برای تربیت نیروهای متخصص بیمه‌ای قابل تقدیر است ولی تقویت و تلاش بیشتر با حمایت های مالی و پشتیبانی ضروری است.