بیمه تضمین کیفیت ساختمانی
بیمه تضمین کیفیت ساختمانی LDB

بیمه تضمین کیفیت ساختمانی :

هدف از ارائه این بیمه کمک به حفظ ثروت های ملی – توسعه امنیت سازندگان و سرمایه گزاران بخش ساختمان – حفظ و حمایت حقوق مصرف کنندگان – ارتقاء کیفیت ساختمانها و رعایت اصول فنی و استاندارد ساختمان است.

این بیمه نامه هرگونه خسارت وارد به سازه‌های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از طراحی غلط (خلاف استانداردها، قوانین و مقررات، انجام محاسبات نادرست و …)، مواد یا مصالح معیوب و اجرای نادرست کار (اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخشهای استراکچرال، مکانیکال یا الکتریکال) که درطی اعتبار بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام میشود و در زمان اتمام عملیات ساختمانی و ابلاغ گزارش تأیید بازرس فنی بیمه‌گر، آشکار نشده باشد در بر می گیرد.

این بیمه نامه خسارات مالی ناشی از عیوب پنهان ساختمان از جمله ویرانی کل ساختمان – هزینه های جلوگیری از تخریب یا توسعه خسارت – هزینه های پاکسازی محل و برداشت ضایعات و مواردی از این قبیل را پوشش می دهد.

انواع بیمه مهندسی و تمام خطر