بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

آیا برای بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحد های صنعتی در مقابل کارکنان پوشش جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه با توجه به قانون ۶۷ بیمه مرکزی لازم است؟

خیر

آیا در بیمه های مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان دیه جرح(ارش)قابل پرداخت است؟

با توجه به پوشش غرامت فوت و نقص عضو و نه دیه نقص عضو ،ارش قابل بررسی و پرداخت نخواهد بود.

آیا صحت دارد که در بیمه مسئولیت خدماتی،بیمه گزار نمیتواند کلوز خسارت جانی به أشخاص ثالث را خریداری نماید؟در این صورت برای انتقال این ریسک چه بیمه نامه ای باید خریداری یود؟

بله. ایجاد پوشش فوق جهت واحد خدماتی به علت عدم کنترل ریسک میسر نمی باشد.

اگر کارگر بیمه گزار مقصر حادثه باشدولی غیر عمد شامل پوشش بیمه ای و دریافت خسارت میگردد؟مثلا درحین کار خودش پایش بجایی گیر کند و بیفتد و پایش بشکند!؟

بله، با توجه به اینکه بیمه نامه بر اساس نظریه خطر شکل گرفته است.

اگر کارگر بیمه گزاربراثر آلودگی محیط کاردر حین انجام وظیفه نفسش تنگ شود وسپس سکته کند وبمیرد شامل پرداخت خسارت دیه میشود یاخیر؟؟!

خیر

بنده در یک کارگاه ساختمانی کارگری میکردم و حادثه ای برایم اتفاق افتاد که صدمه دیدم و از کارفرما شکایت کردم آیا بیمه مبلغ تعیین شده دادگاه را پرداخت میکند؟

در صورت وقوع حادثه در چهارچوب بیمه نامه تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل جبران می باشد.

بنده مدیر عامل یک شرکت عمرانی هستم. برای یک پروژه ی عمرانی ساختمانی، بیمه نامه ی مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خریده ام. بیمه نامه برای ۱۳ نفر کارگر بی نامی که بطور مستقیم تحت قرارداد شرکت بنده فعالیت می نمایند صادر شده است. با توجه با اینکه قرارداد پروژه ی ما دولتی است، تمامی کارگرانی که در کارگاه فعالیت می کنند باید تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. بنابراین در لیست تامین اجتماعی با احتساب تعداد کارگران پیمانکاران فرعی، ۵۹ نفر معرفی شده است. بر حسب اتفاق، یکی از کارگرانی که تحت قرارداد مستقیم با شرکت ما فعالیت می کند، دچار حادثه جانی شده است که دادگاه ۱۰۰% کارفرما را مقصر دانسته و رأی به پرداخت ۱۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال از طرف کارفرما داده است. اما شرکت بیمه …. ، اظهار می دارد که ملاک، لیست تأمین اجتماعی است و شما می بایستی تمام ۵۹ نفر را بیمه می کردید. چون پوشش پیمانکاران فرعی را تهیه کرده اید. سوال بنده این است که با توجه به اینکه بر اساس گزارش اداره ی کار و طبق رای دادگاه، کارگر حادثه دیده، کارگر بنده بوده است، چرا باید تمام ۵۹ نفر بیمه شود. بنده تعداد کارگری را که مستقیماً با بنده فعالیت می کنند بیمه کرده ام. از طرفی، چرا شرکت بیمه به لیست تأمین اجتماعی استناد می کند؛ لیست مذکور به دلایل مختلف می تواند نادرست و غیر واقعی باشد. لطفاً راهنمایی بفرمایید.

با توجه به بی نام بودن بیمه نامه کارفرما ملزم است کلیه پرسنل تحت امر خود را تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی در آورد در صورتی که کارفرما تنها به جهت داشتن پوشش و خلاف واقع تعداد کارکنان خود را به طور واقعی به بیمه گر اعلام ننماید،بیمه گر طبق ماده ۱۰ قانون بیمه مجاز به پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی خواهد بود.

در بیمه مسئولیت کارفرما،در صورت اشتباه و اهمال غیر عمدی کارکنان در محدوده مکانی تحت پوشش، آیا مسئولیت به گردن کارفرما هست؟

کلیه حوادث در چهارچوب محدوده جغرافیایی محل مورد بیمه درصورت سهل انگاری تحت پوشش می باشد.

در بیمه نامه مسئولیت مدیران استخرها آیا اتباع بیگانه فاقد مجوز در صورت حادثه می توانند از این بیمه نامه غرامت دریافت نمایند؟

بله بیمه نامه جهت اشخاص ثالث شرایطی ندارد.

در زمینه ارائه بیمه تضمین کیفیت کالا برای درب های اتوماتیک ( کرکره ای و شیشه ای ) اطلاعاتی دهید . چنانچه تاکنون نرخی برای آن محاسبه و یا شرایط آن تعیین شده است اقدامی بعمل نیامده است اعلام بفرمایید آیا می توان چنین بیمه نامه ای را طراحی کرد؟

در صورت درخواست از سوی تولید کننده مورد فوق ارائه گردد صدور بیمه نامه مقدور میباشد در غیر اینصورت اراده بیمه نامه مسئولیت مدنی نصاب در قبال خریدار وهمچنین بیمه خطرات تبعی ناشی از محصول در قبال اشخاص ثالث مطابق دستورالعمل اجرایی ۱۰۴ مدیریت بیمه های مسئولیت قابل ارائه خواهد بود.

در صدور بیمه نامه مسئولیت بی نام آیا حتماً باید تناسبی بین تعداد کارکنان و تعداد بیمه شدگان وجود داشته باشد (مثلاً برای شرکتی با ۴۰۰ نفر کارمند بیمه مسئولیت مدنی کارفرما با تعداد ۱۰نفر بی نام ) با توجه به این که شرکت ما با چندین بیمه همزمان کار می کند یکی از بیمه گرها این کار را غیرممکن و دیگری ممکن می داند…!؟

درخصوص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مبنای محاسبه حق بیمه تعداد کارکنان شاغل در نظر گرفته شود ولی تعهدات بیمه گر منوط به تعداد نفراتی است که شما درخواست می نمائید (لازم به ذکر است که تعداد با نام قطعی است ولی بی نام به اختیار جنابعالی می باشد).

دربیمه مسولیت مهد کودک منظور از خسارت مالی جیست؟

در بیمه نامه مذکور خسارت مالی تحت پوشش نمی باشد .

مدارک اخذ خسارت سقوط درخت بر روی ماشین اینجانب از جانب دفتر حقوقی شهرداری منطقه ۵ برای بیمه ارسال گردیده است. زمان تقریبی دریافت خسارت از بیمه چه مقدار می باشد؟

در صورت احراز شرایط بیمه نامه و پس از تکمیل مدارک حداکثر ۱۵ روز

من می خواستم بدانم در مورد بیمه محصولات و لوازم خانگی چگونه می توانم از خدمات شما استفاده کنم؟ آیا باید مصرف کننده کالای خریداری شده خود را بیمه کند یا اینکه تولید کننده هم می تواند کالای تولید خود را بیمه کند تا در زمانی که کالا به دست مشتری میرسد کالا علاو بر گارانتی دارای بیمه نیز باشد؟

امکان اخذ بیمه نامه جهت تولید کننده میسر میباشد ،در سه بیمه نامه ۱ .کیفیت محصول ۲ .خسارت ناشی از حوادث ۳ .حوادث و خطرات مرتبط با کالا

می خواستم بدونم برای دریافت بیمه مدیران اماکن ورزشی چه پارامترهایی در نظرگرفته می شود؟

انواع رشته های ورزشی/ جنسیت ورزشکاران/متراژ مجموعه ورزشی/حداکثر و حداقل نفرات /شیفت و یا سانس فعالیت روزانه

 

بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای

آیا کارگری که در یک پروژه ساختمانی فعالیت میکند و دچار سانحه شود ، با تحت پوشش نبودن وی در تامین اجتماعی میتواند از کار افتادگی از کارفرما بگیرد ، و در صورت اینکه کارفرما دارای کلوز ۱۰ ( مطالبات تامین اجتماعی تا سقف معین باشد) به چه صورت میتواند استفاده کند که متضرر نشود ؟

در صورتی که کارفرما فاقد پوشش تامین اجتماعی باشد نمی تواند از کلوز ۱۰ بیمه نامه استفاده نماید.

اگر بخواهی برای آپارتمانی که ساخته شده و دارای چند مالک میباشد و همچنین واحدها ساکنینی داشته باشند ، اگر برای شخصی که از کنار این آپارتمان بعنوان عابر میگذرد یا کسی که داخل حیاط آپارتمان است بفرض مثال سنگی از نمای ساختمان فرو ریزد و به او آسیب برساند مسولیت آن بعهده چه کسی میباشد ویا اینکه مشمول چه نوع بیمه نامه مسولیتی میشود ؟

بیمه مسولیت مدنی مدیران آپارتمان پاسخگوی نیاز خواهد بود.

اگر پزشکی که مدرک تخصصی لازم را دارد در تهران کار کند ولی پروانه مطب تهران بعلت نگذراندن طرح در شهرستان نداشته باشد مشمول خدمات بیمه ای میشود؟ {با توجه به اینکه در بیمه نامه پوشش کلیه مراکز درمانی سراسر کشور قید شده است.

خیر،مبنای شروع کار بیمه شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت می باشد و در صورت عدم احراز شرایط مذکور بیمه نامه قابل صدور نخواهد بود و اگر احیانا بیمه نامه نیز صادر شود با فقدان مجوز خسارت قابل پرداخت نیست.

اینجانب ناظرسااختمانهای مسکونی بوده وتصمیم به اخذ بیمه مسولیت مهندسی نموده ام.فقط سوال بنده این می باشد که آیا کارهای نیمه تمام بنده نیز جزو تعهدات بیمه تااتمام کار و بعداز آن می باشد یاخیر؟

اخذ بیمه نامه باید قبل از اجرای عملیات ساختمانی هر پروانه باشد،در غیر این صورت پوشش ندارد.

بنده عضوسازمان نظام مهندسی استان البرز هستم و هم اکنون نظارت سه پروژه را در کرج بر عهده دارم.برای بیمه مسئولیت به یکی از نمایندگی های بیمه ایران مراجعه نمودم.کارشناس مربوطه فرمودند که بیمه مسولیت صرفا شامل پروژه هایی می شود که از روز صدور بیمه نامه به بعد پروانه بگیرند و شامل پروژه های در حال ساخت نمی شود. لطفا راهنمایی فرمایید که از چه نوع بیمه می توانم برای پروژه های جاری خود استفاده کنم؟

کلیه مهندسین محترم سازمان نظام مهندسی موظف می باشند قبل از شروع پروژه نسبت به ابتیاع بیمه نامه اقدام نمایند و بعداز آن امکانپذیر نیست.

بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران که در آن نوشته شده پرستاران شاغل در ICU,CCUدیالیز و اورژانس آیا پرستاران شاغل در سایر بخش های بیمارستان را نیز شامل میشود یا باید نام بخش در آن نوشته شده باشد؟

طبق احکام صادره جهت پرستار از سوی بیمارستان بیمه نامه صادره و خسارت نیز قابل بررسی می باشد.

بیمه مسئولیت مهندسین ناظروطراح ومحاسب آیا مهندسین مجری موضوع شیوه نامه ماده۳۳ قانون نظام مهندسی را پوشش میدهدومسئولیت آنها را درقبال خسارتهای وارده به کارگران وساختمانهای مجاور واشخاص ثالث خسارت دیده را شامل می شود یا باید بیمه نامه دیگری خریداری شود؟

طبق دستورالعمل اجرائی ۱۵۵ مدیریت بیمه های مسئولیت به صورت مستقل صادر می گردد.

در بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان منظور از جراح دندانپزشک که در طی سال کارهای جراحی دندان عقل وامثال اینها را انجام می دهد می شود؟

طبق دستور العمل اجرائی ۴۸ گروه ۳ پزشکان را شامل می شود و شامل پزشک دندان پزشک می شود.

در بیمه نامه های مسولیت حرفه ای پزشکان آیا میتوان بیمه نامه ها را بصورت اقساط نیز صادر نمود یا اینکه باید حتما” نقدی پرداخت شود ؟

دستورالعمل ها مبتنی بر پرداخت نقدی است اما با توجه به اختیارات شعب بیمه با نظر و موافقت واحد اجرایی بصورت اقساطی امکانپذیر است.

در صورتی که در حین کار شکستگی و ترک در ۳ ناحیه از پا اتفقال افتد و شرکت تحت پوشش بیمه مسئولیت باشد چه مقدار خسارت تعلق میگیرد.؟

در صورت صدور رای براساس آن، و در غیر اینصورت میزان درصد از سوی پزشک معتمد شرکت برآورد می گردد.

در نظر داریم یک پروژه تحقیقی در یک منطقه انجام دهیم که قسمتی از آن مربوط به عملیات میدانی میباشد.وگروهی را باید به منطقه جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز راهی نماییم این کار از لحاظ زمانی بین ۳۰ تا ۶۰ روز ادامه دارد و میخواهیم این افراد بیمه باشند،چه پوشش بیمه ای اخذ کرد؟

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان با کلوز ماموریت خارج از کارگاه.

لطفا بفرمایید در بیمه نامه های مسئولیت مدنی آیا ۱_ خسارت جرح و فوت ونفص عضو ونیز ارش قابل پرداخت است اگر بله. به چه صورت؟ . ۲_ ایا برای دریافت خسارت ارش باید مبلغ اضافی پرداخت کرد ؟

با توجه به پوشش غرامت فوت و نقص عضو و نه دیه نقص عضو ،ارش قابل بررسی و پرداخت نخواهد بود.

مدیر شرکت خدمات تمیز کاری منازل و شرکتهای و…. می باشم و طبیعت کار بر این است که کارگران در زمانهای مختلف متغیرند و همچنین مکانهای اجرای کار نیز متغیر می باشد و اکثرا دارای بیمه تامین اجتماعی نمیباشند با توجه به این شرایط و خطرات احتمالی برای کارگران آیا امکان استفاده از خدمات بیمه ای میباشد یا نه تعهدات را نیز بصورت کامل بفرمایید.

پوشش فوق در قبال بیمه مسولیت شرکت های خدماتی قابل ارائه خواهد بود لذا اخذ لیست اسامی کارکنان تحت امر جهت درج در بیمه نامه الزامیست و در صورت هر گونه تغییر ،تغییرات باید در موعد مقرر به بیمه گر اعلام گردد،در غیر این صورت بیمه گذار موظف است مکان های مورد فعالیت خود را به بیمه گر اعلام نماید.

مهندس ناظر هستم ِ می خوام خودم و ساختمانهای تحت نظارتم و کارگران آنها رو در برابر خطرات جانی و مالی بیمه بکنم. البته میخوام ساختمان های تحت نظارتم بعد از پایان کار در محدوده زمانی ۱ یا ۵ یا ۱۰ سال(دوره بهره برداری) هم در مقابل مسؤلیت های من در این ساختمان ها بیمه باشم.چه نوع بیمه ای مناسب است؟وچند ساله؟

علاوه بر بیمه مسولیت مهندسین ناظر ، بیمه عیوب پنهان ساختمان تهیه فرمایید.

میزان و درصد تخفیف عدم خسارت طبق قانون به ازای هر سال عدم خسارت و نیز تخفیف عدم خسارت در چندین سال متوالی چگونه محاسبه میشود ؟

قانون مدونی جهت ارائه تخفیف عدم خسارت نگارش نشده ،لذا هر بیمه نامه عطف به شرایط عمومی آن دارای درصد منطبق با ریسک می باشد.

یک پروژه در دست اجرا که شامل استحصال و خاکبرداری و حمل خاک و بتن ریزی و آرماتوربندی می باشد کدام بیمه نامه اخذ گردد مناسبتر است ؟ ۱ – بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی ۲ – بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی .

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی و مکمل آن بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان میباشد.