راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه

۱-مطلع نمودن بیمه گر از وقوع حادثه بلافاصله پس از اطلاع ،حداکثر ظرف  مدت ۵روز
۲-اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت درموقع حادثه  یا بعد از وقوع آن حادثه و حتی المقدور با هماهنگی بیمه گر

۳-عدم تغییردرمورد اموال بیمه شده بدون اجازه بیمه گرو یا هرگونه تغییر در جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم به نحوی که ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان دچار اشکال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم در جهت نجات و یا کاهش خسارت با رعایت منافع عمومی که بصلاح و مورد تایید کارشناسان باشد ، بلامانع خواهد بود.
۴-اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول واموال غیرمنقول به تفکیک به بیمه گر و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال قبل از حادثه بگونه ای که امکان تعیین تخصص کارشناس و یا کارشناسان اعزامی برای بیمه گر قابل تشخیص باشد.

۵-اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به بیمه گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی
۶-اخذ گزارش سازمان آتش نشانی محل حادثه و ارسال برای بیمه گر جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی
۷-عدم سازش و اعلام زضایت به مقصرین حادثه بدون اطلاع و آگاهی بیمه گر در مواقعی که وقوع حادثه توسط اشخاص ثالث ایجاد شده باشد.

با پر کردن فرم ثبت نام میتوانید، درخواست مشاوره بیمه خود را ثبت نمایید، تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

مشاوره آنلاین بیمه