نام و نام خانوادگی شما
ایمیل شما
جنسیت : مردزن
وضعیت تاهل : مجردمتاهل
نظام وظیفه : پایان خدمتمعافیت
آخرین مدرک تحصیلی
معدل آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی
زمینه مورد علاقه همکاری
میزان سابقه کار مرتبط
تلفن تماس