دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران

دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران

by مدیر فروردین ۲۵, ۱۳۹۸

مراحل دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران :

 • ارسال نامه به مرکز که طی آن شرح واقعه, تاریخ و علت وقوع و نوع خسارت اعلام شود .

 • سپس با توجه به نوع خسارت مدارک مورد نیاز به شرح زیرارسال گردد :

الف – در خسارات مربوط به پوشش بیماریهای تحت پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری  :

مدارک تشخیصی بیماری و کپی برابر اصل از کل مدارک بیمارستانی از روز بستری تا زمان ترخیص .

ب – در خسارات فوت بسته به نوع فوت :

کپی برابر اصل از مدارک بیمارستانی, اصل بیمه نامه, گواهی فوت, جواز دفن, اصل شناسنامه باطل شده, گزارش حادثه پلیس و گزارش پزشکی قانونی .

ج- در خسارات معافیت :

کپی برابر اصل از مدارک بیمارستانی و نامه پزشکی قانونی مبنی بر از کارافتادگی دائم و کامل

 لازم به ذکر است پس از تکمیل مدارک لازم, خسارت در اسرع وقت پرداخت می گردد .

دریافت خسارت

بیمه ایران

نمایندگی ایزدی

Social Shares