بیمه مهندسی تمام خطر

بیمه های مهندسی یک نوع فعالیت بیمه در رشته بیمه های بازرگانی است که اولین بار در انگلستان شروع شد. حدود اواسط قرن نوزدهم استفاده از دیگهای بخار در بخش صنعت در انگلستان باعث بروز انفجارهایی گردید که صدمات و خسارتهای جانی و مالی شدیدی را به اشخاص وارد آورد. تعدادی از استفاده کنندگان از دیگهای بخار در سال ۱۸۵۴ میلادی در شهر منجستر انگلستان گرد هم آمدند و راههای پیشگری از انفجار و کاهش اثرات زیانبار اقتصادی آن را بررسی کردند تا نهایتا منجر به تاسیس اولین شرکت بیمه مهندسی به نام شرکت دیگهای بخار در سال ۱۸۵۴ م گردید. در سایر کشورها مانند آلمان و سوئیس بیمه های مهندسی با بیمه شکست ماشین آلات در سال ۱۹۰۰م شروع شد.
بیمه های مهندسی با رشته های جدید بیمه ای بعدا تکامل پیدا کرد و اختراعات و توسعه تکنولوژی و صنعت گام به گام وضعیت بیمه های مهندسی را بهبود بخشید.
درایران از اوایل دهه ۱۳۴۰ با همکاری شرکتهای مختلف از جمله مهمترین و موثرترین آنها شرکت بیمه اتکایی « مونیخ ری Munich Re » که یکی از معتبرترین شرکتهای بیمه اتکایی در دنیا محسوب می شود شروع شد. بطوریکه بیمه نامه هایی که هم اکنون در ایران معمول و رایج است و از طرف شرکتهای بیمه مختلف ارائه می گردد ترجمه شده بیمه نامه های این شرکت می باشد.
بیمه های تمام خطر مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال بوده که پروژه های درحال ساخت یا سازه ها و تأسیسات در حال بهره برداری و یا ماشین آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار می دهد

 

انواع بیمه های مهندسی :
بیمه های دوره احداث (Construction):

– بیمه تمام خطر نصب

– بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

بیمه‌های دوره بهره‌برداری(Operation) :
– بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاری
– بیمه نامه سازه های تکمیل شده
– بیمه فساد کالا (محصول) یا بیمه فساد کالا در سردخانه
– بیمه تجهیزات الکترونیک
– بیمه نامه شکست ماشین آلات
– بیمه نامه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
– بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان)