بیمه مسافران به خارج از کشور(MAPFRE)

بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور

آیا تاکنون به مشکلاتی که ممکن است حین مسافرت به خارج از کشور بوجود آید فکر کرده اید؟به این موضوع فکر کرده اید که به هنگام مسافرت به خارج از کشور ، چگونه با خیال آسوده مسافرت کنید؟

آیا می دانید که بیمه های گروهی چون تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، درمان تکمیلی و … هیچ گونه هزینه ای را در خارج از کشور تقبل نمی کنند؟

یک اتفاق واقعی که برای شخص مدیر عامل اتفاق افتاد

در سفر به کشور تایلند یک موتور سیکلت اجاره کردم وقتی در خیابانهای پاتایا مشغول رانندگی بودم لاستیک موتور ترکید وبه زمین خوردم از ناحیه دست وپا دچارآسیب شدموبه بیمارستان منتقل شدم ،شش بخیه در دست وچهار بخیه در پا نتیجش بود در کمال ناباوری هزارو سیصد دلارهزینه برام برداشت با شماره روی بیمه مسافرتیم تماس گرفتم یک اقای ایرانی خیلی مودب گوشی وبرداشت وگفت اصلا نگران نباشین برای تمام هزینه هاتون فاکتور بگیرید وچون تصادف کردین یه گزارش پلیسم لازمه ،وقتی به ایران اومدیم کل هزارو سیصد دلارو دریافت کردم از اون به بعد دیگه بدون بیمه مسافرتی سفرنکردم حتی برای سفربه دبی وترکیه واین خاطررو برای هرکسی که می خواد بره سفر تعریف می کنم-

۱- هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج ازکشور بعلت بروزحادثه یا بیماری غیر مترقبه
۲- بازگرداندن بیمار به کشور
۳- هزینه های فوری دندانپزشکی
۴- بازگرداندن اعضای بلافصل خانواده فرد بیمار یا متوفی به کشور
۵- بازگرداندن جسد متوفی
۶- بازگشت اضصطراری به کشور بدلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
۷- حواله تضمینی وجوه نقد
۸- جبران خسارت فقدان بار تحویلی به هواپیما یا تأخیر در ورود آن
۹- تأخیر در حرکت