بیمه مسئولیت هیأت مدیره ساختمان

بیمه مسئولیت هیأت مدیره ساختمان

بدنبال بروز خسارات متعدد و درخواست بیمه گذاران از شرکت سهامی بیمه ایران و پس از انجام مراحل کارشناسی اولیه ریسک، این شرکت برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه بیمه نامه مسئولیت مدیر/ هیأت مدیره ساختمان نمود.

این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون تملک آپارتمانها ، مسئولیت بیمه گذار را در قبال ساکنین و اشخاص ثالث در قبال حوادث موضوع بیمه نامه و تا حدود تعهدات مندرج در بیمه نامهه تحت پوشش قرار می دهد .

موضوع بیمه نامه مسئولیت :   عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان،  بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری بیمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنین ،اشخاص ثالث و مشاعات که منشا آن ناشی از خطرات احتمالی در ساختمان باشد وارد آید تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.

خطرات تحت پوشش :

۱- اشخاص ثالث و ساکنین

۲- خطرات ناشی از استفاده استخر و سونا

۳- خطرات احتمالی در پارکینگ ساختمان ( مانند : تصادم خودرو و …)

۴- آتش سوزی در مشاعات

۵- خطرات جانی وارده ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی

۶- خطرات ناشی از بکارگیری نظافتچی ، سرایدار ، تعمیر کار ،نگهبان و باغبان

۷- سقوط اشیاء در محوطه ساختمان و اطراف ساختمان

۸- ایجاد خسارت به ساختمانهای مجاور ناشی از آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب ، نشت و ریزش چاه

خسارتی وارد آید .

سایر شروط بیمه نامه :

– خسارت وارده به وسایل نقلیه باستثناء تصادف ، سرقت کلی و جزئی تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

– خسارت مالی و جانی ناشی از درگیری و نزاع تحت پوشش بیمه نامه نمی باشد.

– خسارت وارده به خود ساختمان در نتیجه آتش سوزی ، انفجار و ترکیدگی لوله آب تحت پوشش نمی باشد.( در بیمه آتش سوزی پوشش دارد).

– حق بیمه بر اساس متراژ  کل بنا ساختمانها  و  میزان تعهدات درخواستی بیمه گذار محاسبه می گردد.

 

انواع بیمه مسئولیت کلیک کنید