بیمه طرح مخصوص چیست؟

بیمه طرح مخصوص چیست؟

by مدیر فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

بیمه های خاص

بسیاری از پوشش های بیمه را می توان متناسب با نیاز و خواست بیمه گذاران طراحی نمود برای برخی از انواع پوشش های بیمه ای تقاضای انبوه در سطح جامعه وجود ندارد بلکه این پوشش ها برای مشاغل خاص ، با نیازها و محدودیتهای خاصی موضوعیت دارد برخی از انواع متداول بیمه های خاص را به شرح ذیل می توان برشمرد :

بیمه هواپیما :

تقاضا برای بیمه هواپیما و سایر وسایل پروازی محدود به صاحبان خطوط هوائی و یا دارندگان هواپیما های فوق سبک یا سایر وسایل پرنده خصوصی است. بیمه هواپیما در واقع مجموعه ای است که سه نوع پوشش متفاوت به شرح زیر دارد :

الف – بیمه بدنه هواپیما

ب – بیمه حوادث سرنشین

ج – بیمه مسئولیت مالک و خلبان هواپیما در قبال اشخاص ثالث

از آنجایی که تقاضا برای بیمه هواپیما در سطح جهان بسیار محدود است و از سوی دیگر سرمایه مورد بیمه معمولاً مبلغ هنگفتی می باشد ، نرخ حق بیمه این نوع بیمه معمولاً در بازار بین المللی به صورت استعلام از بازار بیمه گران خارجی تعیین می شود.

بیمه کشتی :

بیمه کشتی معمولاً تحت شرایط استاندارد بین المللی و در قالب شرایط ویژه ای با دامنه پوشش های متفاوت ارائه می گردد . از آنجایی که در بیمه کشتی نیز سرمایه مورد بیمه مبالغ بالایی را تشکیل می دهد معمولاً بیمه گران این نوع بیمه را با نرخها و شرایطی ارائه می نمایند که بتوانند در بازار بیمه اتکایی جهانی آن را تحت پوشش قرار دهند. بیمه کشتی معمولاً پوشش بدنه کشتی و در برخی شرایط پاره ای از مسئولیت های صاحبان و ناخدای کشتی را در بر می گیرد.

بیمه پول :

کاربرد بیمه پول معمولاً منحصر به بانکها ، موسسات اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و به طور کلی موسسات مالی است که بنا بر نوع فعالیت خود مجبور به نگهداری یا نقل و انتقال حجم زیادی از پول نقد هستند. بیمه پول شامل دو بخش است: بخش اول پوشش موجودی پول در صندوق را تاٌمین نموده و بخش دوم ، با عنوان وجوه در گردش ، وجوه نقدی را که بین شعب موسسه بیمه گذار یا بین موسسه بیمه گذار و بانک جابجا می شوند ، تحت پوشش قرار میدهد. پوشش های این نوع بیمه شامل آتش سوزی ، سرقت و در مواردی برخی از خطرات طبیعی مانند سیل ، زلزله ، ریزش کوه و … می باشد.

بیمه اعتباری:

این نوع بیمه نامه نیز مختص بانکها موسسات اعتباری و یا موسساتی است که اقدام به فروش اقساطی کالا می نمایند.بیمه اعتباری در واقع مطالبات موسسات فوق الذکر از خریداران یا اعتبار گیرندگان را تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر در این نوع بیمه نامه اعتبار دهنده بیمه گذار بوده و ریسک مورد بیمه ، وام یا اعتباری است که پرداخت شده است بدیهی است که در صورت پرداخت خسارت از سوی بیمه گر ، وی جانشین بیمه گذار برای وصول مطالبات از وام گیرنده خواهد بود.

بیمه انرژی :

بیمه انرژی ، سازه ها و ابزار استخراج و اکتشاف نفت و گاز و سایر منابع انرژی در خشکی و دریا را قبال انواع حوادث فیزیکی ناگهانی تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه نامه نیز به لحاظ ماهیت پیچیده ، سرمایه مورد بیمه هنگفت و محدودیت تعداد آن در سطح جهان در قالب متون و شرایط استاندارد بین المللی و با نرخ و شرایط ارائه شده از سوی بیمه گران معتبر اتکایی بین المللی صادر می گردد.

Social Shares