نمایندگی6267 بیمه ایران افتخار دارد، خدمات درمانی شرکت کمک رسان ایران را نیز جهت ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان خود ارائه نماید.

شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده به شماره 91891 مورخ 71/5/21 است. این شرکت فعالیت خود را دو سال قبل از تاریخ فوق در قالب نمایندگی شرکت International SOS برای ارائه خدمات به اعضاء این شرکت در ایران آغاز نمود. با گذشت زمان و جلب توجه و علاقه مشتریان ایرانی به این قبیل خدمات، کمک رسان با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد.

شرکت کمک رسان ایران شرکت “بیمه” نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.

خدمات پزشکی sos بر طبق جدیدترن تعهدات (سال 1394) به شرح زیر است:

خدمات درمان و امداد پزشکی (طرح خانواده)

دسترسی شبانه روزی به خدمات

تامین هزینه درمان در بیمارستان تا سقف 600,000,000 ریال

تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 25,000,000 ریال

تامین هزینه های پاراکلینیکی تا سقف 18,000,000 ریال *

تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 2,500,000 ریال

تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف 120,000,000 ریال

تامین هزینه لیزردرمانی و فیزیوتراپی تا سقف 3,000,000 ریال

تامین هزینه بیمه حادثه تا سقف 200,000,000 ریال

سازماندهی انتقال پزشکی زمینی در سراسر ایران

انتقال پزشکی هوایی

خدمات پزشکی در منزل

کمک رسانی حقوقی

تهیه و ارسال داروی کمیاب

تامین هزینه درمان در خارج از کشور

اخذ نظریه دوم پزشکی

نظارت بر درمان

راهنمایی پزشکی

بیمه حادثه

این خدمات بدون در نظر گرفتن رابطه کارفرمایی و به صورت کاملاً شخصی و خصوصی به کلیه اعضای خانواده ارائه می شود. همچنین به استثنای تعهد تأمین هزینه های زایمان (بند2) کلیه تعهدات شامل دوره انتظار نبوده و بیمار می تواند بلافاصله پس از بیمه شدن از کلیه خدمات فوق استفاده نماید.

 

جدول حق عضويت ساليانه از تاريخ 01/01/1394

64- 60

59- 55

54- 50

49- 45

44- 40

39- 35

34-30

29- 25

24- 16

15 – 0

سن

18,000,000

16,865,000

15,577,000

13,530,000

12,600,000

12,265,000

11,570,000

10,420,000

9,965,000

8,800,000

تعرفه

ساليانه

شما می توانید همین الان با ما تماس بگیرید و خود و خانواده خود را از تمام مزایای ارزشمند فوق بهره مند نمایید با ما تماس بگیرید