بیمه بدنه

بیمه بدنه

بیمه بدنه اتومبیل: در بیمه‌نامه بدنه اتومبیل تعهد بیمه‌گر (شرکت بیمه) جبران خسارت وارد به خود وسیله نقلیه مورد بیمه است به این معنی که بطور مثال بیمه‌گر (شرکت بیمه) با بیمه بدنه کردن وسیله نقلیه تعهد می‌کند چنانچه به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه‌نامه بدنه اتومبیل وسیله نقلیه بیمه شده سرقت و یا خسارتی در اثر حادثه و آتش‌سوزی وارد شود، خسارت وارده را جبران نماید، این نوع بیمه در بازار بیمه کشور به بیمه بدنه اتومبیل معروف است.
بیمه‌ بدنه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل مورد بیمه اتفاق می‌افتد و بطور معمول در بیمه‌نامه‌های عادی شامل سه خطر اصلی (حادثه، آتش‌سوزی و سرقت) است.

پوشش های اصلی بیمه بدنه :

حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه با جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد شی دیگری با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط و انحراف مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی.

آتش‌سوزی
آتش‌سوزی ناشی از صاعقه و انفجار نیز از خطرات اصلی تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه است و چنانچه اتومبیل مورد بیمه دچار حریق شود خسارت آن قابل جبران خواهد بود. ولی چنانچه خسارت وارد به وسلئل و دستگاه‌های الکتریکی اتومبیل ناشی از کار آنها باشد خسارت قابل جبران نخواهد بود.

سرقت
در سرقت موارد ذیل تحت پوشش بیمه بدنه قرار می‌گیرد:
۱- اتومبیل و یا وسایل اضافی آن کلا سرقت شود و دیگر کشف نگردد.
۲- اتومبیل سرقت شده کشف گردد و پس از کشف مشخص شود لوازمی از آن به سرقت رفته و یا در حین سرقت خسارتی به اتومبیل مورد بیمه وارد آمده است.

انواع پوشش‌های تکمیلی بیمه‌ بدنه

در بیمه‌ بدنه اتومبیل، خطرهای دیگری نیز می‌تواند زیر پوشش بیمه بدنه قرار گیرد که علاوه بر خطرهای اصلی بیمه شده (حادثه، آتش‌سوزی و سرقت) است. بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اندکی، پوشش‌های اضافی و تکمیلی مورد نظر خود را نیز از شرکت بیمه ایران دریافت کند. این پوشش‌ها عبارتند از:
سرقت در جای قطعات و لوازم وسیله نقلیه
چنانچه لوازم اتومبیل (بدون سرقت کلی خود اتومبیل) در حال توقف دزدیده شود سرقت درجا (جزئی) محسوب می‌گردد و همانگونه که قبلاَ گفته شد این خسارت تحت پوشش خطرات اصلی قابل جبران نیست. در این صورت بیمه‌گذار می‌تواند هنگام صدور بیمه نامه درخواست پوشش سرقت در جا برای لوازم معینی مانند (رادیو پخش، رینگ، لاستیک و را بنماید که پس از بازدید کارشناس با پرداخت حق بیمه بسیار جزئی قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بیمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتی که تحت پوشش سرقت در جا قرار می‌گیرند از ۲۰% کل سرمایه (اتومبیل مورد بیمه) تجاوز نخواهد کرد.

شکست شیشه به تنهایی
با درخواست بیمه‌گذار و پرداخت حق بیمه جزئی جبران خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی و بغیر از خطرات اصلی مانند شکست بواسطه تغییر دما و متراکم شدن هوا در داخل وسیله نقلیه تحت پوشش خطرات تکمیلی بوده و قابل جبران است.

غرامت ایام تعمیرات
در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه شده جهت انجام تعمیرات و بازسازی و انجام کارشناسی برای مدتی الزاماَ در تعمیرگاه متوقف شود در این صورت جبران هزینه‌های ایاب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبیل آسیب دیده در مدت کار مفید روی آن به عهده بیمه گر است و این پوشش تکمیلی با پرداخت حق بیمه‌ای اندک به هنگام صدور بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است حداکثر تعهدات بیمه‌گر برای این پوشش تکمیلی ۳۰ روز بوده و توقف مفید در تعمیرگاه زمان مورد توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار و مورد تایید کارشناس بیمه‌گر است که از آغاز عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان آن بطول خواهد انجامید. اما غرامت سه روز اول ایام تعمیرات بعنوان فرانشیز کسر خواهد گردید.

بلایای طبیعی
با درخواست بیمه‌گذار و پرداخت حق بیمه مختصر خطرات ناشی از (سیل، زمین لرزه، آتشفشان) نیز می‌تواند تحت پوشش بیمه بدنه اتومبیل قرار گیرد.
خطرات ناشی از مواد شیمیایی
جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل نیز با درخواست بیمه‌گذار و پرداخت حق بیمه مختصر می‌تواند بعنوان پوشش تکمیلی به خطرات بیمه بدنه اتومبیل اضافه گردد.

توضیحات مهم در مورد بیمه ‌بدنه اتومبیل
مورد بیمه باید به قیمت روز بیمه شود تا بیمه‌گر با وصول حق بیمه واقعی زیانهای جزئی و کلی وارده را به نحو مطلوب جبران نماید. بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود که وسیله نقلیه حتماَ مطابق با قیمت روز به همراه لوازم اضافی منصوبه بر روی آن به رویت کارشناس بیمه‌گر رسیده و تحت پوشش بیمه بدنه قرار گیرد.لازم به ذکر است بهترین ملاک ارزش‌گذاری تعیین قیمت اتومبیل نظر کارشناس مجرب شرکت بیمه‌ای است که صرفاَ جنبه مشاوره دارد.
هرگونه تغییر در کاربری مورد بیمه باید به اطلاع شرکت بیمه برسد.